800-647-3344 Contact us
x

Dutch - Part 5

Mei 2013

Als ik deze brief schrijf hebben we net de jaarlijkse herdenking achter de rug die vooraf gaat aan de viering van Israëls onafhankelijkheidsdag. Deze gebeurtenissen in het voorjaar, na het Paasfeest, scheppen een unieke sfeer in Israël. Een week na de paasvakantie gedenken we dat 6 miljoen Joden vermoord werden door de Nazi’s en hun […]

Read more ›
April 2013

De Lente is begonnen!  In feite begon ze dit jaar vroeg in Israël en toen we ons huis de grote schoonmaak gaven en ons op maakten voor Pasen, hadden we warm en zelfs heet weer, zoning en heerlijk.De bergen van Samariazijn groener dan ooit na onze wondervolle regenachtige winter en de wilde bloemen staan overal […]

Read more ›
Maart 2013

Een paar weken geleden verteldeKim Troup, onze directeur in de Verenigde Staten dat we ons doel bereikt hadden om $50.000 in te zamelen voorde beveiliging van eenvijftal dorpen in Judea en Samaria. U heeft waarschijnlijk onze e-mails daarover gelezenen misschien zelfs een telefoontje ontvangenvan Rabbi DougMandel. Zo velen van u reageerden positief op ons verzoek […]

Read more ›
Februari 2013

Terwijl ik bezig ben met deze brief, kijk ik naar een programma op de Israëlische televisie, het is een herhaling van een songfestival dat plaats vond in 1973. Gedurende lange tijd was er in de zestiger- en ook zeventiger jaren een jaarlijks terugkerend Israëlisch songfestival waar populaire zangers hun liedjes vertolkten en een jury prijzen […]

Read more ›
Januari 2013

Deze voorbijgegane maand bracht nieuwe uitdagingen voor ons in Israël. Aan het einde van november eindigde operatie ‘Pillar of Cloud’ toen Israël instemde met een staakt-het-vuren, bemiddeld door Egypte na een enorme druk van de VS en Europa. Terwijl we allemaal een zucht van verlichting slaakten dat het leven eindelijk weer zijn normale gang kon […]

Read more ›
December 2012

Terwijl christenen overal in de wereld zich voorbereiden om het feestvan de geboorte van hunHeiland te vieren, wordt het volk Israël, dat leeft in het land waar onze Zaligmaker is geboren, aangevallen. Honderden raketten hebben het zuidenvan Israël ineen paar weken tijd geraakt en ze hebben 1 miljoen burgers gedwongende schuilkelders inte gaan en de […]

Read more ›
November 2012

Ik werd onlangs geinterviewed voor een televisieprogramma op Daystar Television. De interviewer,  mijn vriendJosh Reinstein, wilde zijn kijkers(34 miljoen!) meer laten weten over Judea enSamaria. Het was een geweldige mogelijkheid en ik vond het prachtig om mijn gedachten te delen met zo’n groot publiek. Het wonderlijke is dat heel veel bijbelgetrouwe christenen niet weten wat […]

Read more ›
Oktober 2012

Het nieuwe jaar is begonnen! De shofar heeft geklonken in de synagogue op Rosh Hashana, het Joodse Nieuwjaar en iedereen was bij elkaar om te bidden voor een mooi jaar. We loofden God, vroegen Hem om vergeving en beloofden om betere mensen te zijn het komende jaar. En dan, terwijl de laatste uren van de […]

Read more ›
September 2012

De grote feesten zullen spoedig aanbreken en dat is altijd een goede tijd om stil te staan en te bidden. Rosh HaShana, het Joodse Nieuwjaar, begint op 18 september en weken daar aan vooraf maken we ons op voor de heiligste dagen van het jaar. Veel Joden staan erg vroeg op om deel te nemen […]

Read more ›