800-647-3344 Contact us
x

Dutch- Part 5

Februari 2013

Terwijl ik bezig ben met deze brief, kijk ik naar een programma op de Israëlische televisie, het is een herhaling van een songfestival dat plaats vond in 1973. Gedurende lange tijd was er in de zestiger- en ook zeventiger jaren een jaarlijks terugkerend Israëlisch songfestival waar populaire zangers hun liedjes vertolkten en een jury prijzen […]

Read more ›
Januari 2013

Deze voorbijgegane maand bracht nieuwe uitdagingen voor ons in Israël. Aan het einde van november eindigde operatie ‘Pillar of Cloud’ toen Israël instemde met een staakt-het-vuren, bemiddeld door Egypte na een enorme druk van de VS en Europa. Terwijl we allemaal een zucht van verlichting slaakten dat het leven eindelijk weer zijn normale gang kon […]

Read more ›
December 2012

Terwijl christenen overal in de wereld zich voorbereiden om het feestvan de geboorte van hunHeiland te vieren, wordt het volk Israël, dat leeft in het land waar onze Zaligmaker is geboren, aangevallen. Honderden raketten hebben het zuidenvan Israël ineen paar weken tijd geraakt en ze hebben 1 miljoen burgers gedwongende schuilkelders inte gaan en de […]

Read more ›
November 2012

Ik werd onlangs geinterviewed voor een televisieprogramma op Daystar Television. De interviewer,  mijn vriendJosh Reinstein, wilde zijn kijkers(34 miljoen!) meer laten weten over Judea enSamaria. Het was een geweldige mogelijkheid en ik vond het prachtig om mijn gedachten te delen met zo’n groot publiek. Het wonderlijke is dat heel veel bijbelgetrouwe christenen niet weten wat […]

Read more ›
Oktober 2012

Het nieuwe jaar is begonnen! De shofar heeft geklonken in de synagogue op Rosh Hashana, het Joodse Nieuwjaar en iedereen was bij elkaar om te bidden voor een mooi jaar. We loofden God, vroegen Hem om vergeving en beloofden om betere mensen te zijn het komende jaar. En dan, terwijl de laatste uren van de […]

Read more ›
September 2012

De grote feesten zullen spoedig aanbreken en dat is altijd een goede tijd om stil te staan en te bidden. Rosh HaShana, het Joodse Nieuwjaar, begint op 18 september en weken daar aan vooraf maken we ons op voor de heiligste dagen van het jaar. Veel Joden staan erg vroeg op om deel te nemen […]

Read more ›
Augustus 2012

Een paar weken geleden overhandigde voormalig lid van het Israelische Hooggerechtshof Edmond Levy een rapport aan Premier Benyamin Nethanyahu. Edmond Levy was aangesteld door Nethanyahu om een commissie te vormen die onderzoek zou doen naar de zaken betreffende de legaliteit van de Israelische controle en ontwikkeling van Judea en Samaria. De commissie bestond uit hoog […]

Read more ›
Juli 2012

Terwijl ik deze brief aan het schrijven ben, ben ik bezig met de voorbereidingen voor mijn aanstaande bezoek aan de Verenigde Staten. Ik hoop er te spreken tijdens bijeenkomsten van CFOIC in New York, Oklahoma, Texas en Massachusettes en ik zal de jaarlijkse CUFI conferentie in Washington, D.C, bij wonen. Het is een belangrijk moment […]

Read more ›
June 2012

Ik ben net terug van een spreektour in de Verenigde Staten, in Ohio, Texas en Florida. In Columbus lanceerden we de eerste van hopelijk veel ‘Celebrate Israel!’-avonden. Een prachtige groep van vrijwilligers zette samen een programma op en Ari Abramowitz van LandofIsrael.com en ik waren de belangrijkste sprekers die avond. Het aanwezige publiek was warm […]

Read more ›