800-647-3344 Contact us
x

Dutch - Part 4

Juni 2013 Ds. Henk Poot

Juni 2013 Judea en Samaria Meditatie Ds.Henk Poot Gij doet wel er acht op te geven 2 Petrus 1:19 Eén van de belangrijkste dingen die ik heb moeten leren bij het lezen van de Bijbel is om de woorden van de profeten letterlijk te nemen. God heeft niet iets anders bedoeld dan wat Hij gezegd […]

Read more ›
Voorjaar 2013

Meditatie Ds.Henk Poot Bij de tijd blijven Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten, zij  zullen niet bouwen opdat een ander er wone; zij zullen niet planten opdat een ander het ete (Jes.65:21). Stel je voor dat het allemaal al zover was: Dat het gebied voor Israël zo […]

Read more ›
Juni 2013

Een landkaart is een machtig onderwijsmiddel. Als iemand de geografie van een land kent kan hij beter de dagelijkse leefomstandigheden in het gebied begrijpen. Zoveel van de geschiedenis van Israël kaan verteld worden aan de hand van kaarten. Kaarten die de Bijbelse grenzen van het land laten zien, kaarten die de geschiedenis vertellen van de […]

Read more ›
Mei 2013

Als ik deze brief schrijf hebben we net de jaarlijkse herdenking achter de rug die vooraf gaat aan de viering van Israëls onafhankelijkheidsdag. Deze gebeurtenissen in het voorjaar, na het Paasfeest, scheppen een unieke sfeer in Israël. Een week na de paasvakantie gedenken we dat 6 miljoen Joden vermoord werden door de Nazi’s en hun […]

Read more ›
April 2013

De Lente is begonnen!  In feite begon ze dit jaar vroeg in Israël en toen we ons huis de grote schoonmaak gaven en ons op maakten voor Pasen, hadden we warm en zelfs heet weer, zoning en heerlijk.De bergen van Samariazijn groener dan ooit na onze wondervolle regenachtige winter en de wilde bloemen staan overal […]

Read more ›
Maart 2013

Een paar weken geleden verteldeKim Troup, onze directeur in de Verenigde Staten dat we ons doel bereikt hadden om $50.000 in te zamelen voorde beveiliging van eenvijftal dorpen in Judea en Samaria. U heeft waarschijnlijk onze e-mails daarover gelezenen misschien zelfs een telefoontje ontvangenvan Rabbi DougMandel. Zo velen van u reageerden positief op ons verzoek […]

Read more ›
Februari 2013

Terwijl ik bezig ben met deze brief, kijk ik naar een programma op de Israëlische televisie, het is een herhaling van een songfestival dat plaats vond in 1973. Gedurende lange tijd was er in de zestiger- en ook zeventiger jaren een jaarlijks terugkerend Israëlisch songfestival waar populaire zangers hun liedjes vertolkten en een jury prijzen […]

Read more ›
Januari 2013

Deze voorbijgegane maand bracht nieuwe uitdagingen voor ons in Israël. Aan het einde van november eindigde operatie ‘Pillar of Cloud’ toen Israël instemde met een staakt-het-vuren, bemiddeld door Egypte na een enorme druk van de VS en Europa. Terwijl we allemaal een zucht van verlichting slaakten dat het leven eindelijk weer zijn normale gang kon […]

Read more ›
December 2012

Terwijl christenen overal in de wereld zich voorbereiden om het feestvan de geboorte van hunHeiland te vieren, wordt het volk Israël, dat leeft in het land waar onze Zaligmaker is geboren, aangevallen. Honderden raketten hebben het zuidenvan Israël ineen paar weken tijd geraakt en ze hebben 1 miljoen burgers gedwongende schuilkelders inte gaan en de […]

Read more ›