719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – Maart 2022

De volkeren kunnen Israël steunen

Laatst was ik op het lokale politiebureau, voor een gesprek met het hoofd van de politie. Terwijl ik daar was, kwamen een aantal politieagenten het kantoor binnen en brachten aan hun baas verslag uit over de verschillende criminele activiteiten die ze aan het onderzoeken waren. Een daarvan was een diefstal die net buiten de gemeente Einav had plaatsgevonden. Dat trok mijn aandacht, dus ik wendde mij tot een van de politieagenten en vroeg hem of zij de bewakingscamera’s van Einav gebruikten om de misdaad te helpen oplossen. Hij zei ja en ik legde toen uit dat CFOIC Heartland die camera’s had geschonken. Hij wilde meer weten.

Ik legde uit dat CFOIC Heartland contacten onderhoudt met christenen over de hele wereld ten behoeve van de mensen in Judea en Samaria. Ik legde uit over ons wederzijds geloof in de Hebreeuwse Schriften en hoe belangrijk christelijke steun is voor ons gebied in Israël en voor het hele land als geheel. En ik vertelde al degenen in de zaal hoe vrijgevig onze christelijke vrienden zijn geweest en hoeveel bewakingscamerasystemen, evenals andere vitale behoeften, door hen zijn verstrekt aan gemeenschappen in heel Judea en Samaria. Ze waren onder de indruk.

En toen vertelde de politieman me dat hij een christen uit Nazareth was. Zijn familie was afkomstig uit Irak, uit de Aramees sprekende christelijke gemeenschappen die in dat gebied van het Midden-Oosten woonden. Zij waren een paar honderd jaar geleden naar Israël gekomen en hadden zich in Galilea gevestigd, waar zij gedwongen waren Arabisch te spreken en hun moedertaal te verliezen. Hij vertelde me over familieleden die zich tot de Islam hadden bekeerd om vervolging tijdens de Ottomaanse overheersing te voorkomen. En toen vertelde hij me hoe trots hij was een politieman te zijn in dienst van de Staat Israël. Toen kwamen de twee andere politiemannen en vertelden verhalen over hoe zij of hun familieleden terreuraanslagen tegen Joden hadden voorkomen tijdens hun dienst in de IDF of in het politiekorps. Een van die politiemannen was een Druzische, de andere een Moslim.

Het was een verbazingwekkende ontmoeting. De christelijke politieman had er geen idee van dat zijn geloofsbroeders zo solidair waren met Israël en vooral met Judea en Samaria. Hij was opgetogen te horen over de relaties die wij over de hele wereld aan het opbouwen waren. En de andere politiemannen doorbraken dagelijks stereotypen. Ze waren niet alleen trotse moslims en Druzen, ze waren er ook trots op Israëliër te zijn en toegewijd om het Joodse volk in Judea en Samaria te beschermen!

Wanneer u de hatelijke propaganda tegen Israël en de beschuldigingen van apartheid leest, denk dan eens aan deze ontmoeting in een politiebureau in Karnei Shomron. En bid voor groeiend begrip en verbindingen tussen volkeren van alle geloofsovertuigingen in het Land Israël, ter ondersteuning van G-ds plan voor het Land Israël.

Hoogachtend,

 

Sondra Oster Baras

Directeur

 

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot