719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – November 2021

De oudere bewoners van Judea en Samaria hebben de komende winter hulp nodig.

De winter is begonnen! Hoewel het nog te vroeg is om te weten of we een regenachtige winter zullen krijgen – iets wat hard nodig is in Israël, weten we wel dat de winter altijd koud is. En dat betekent dat voor ouderen en kwetsbaren verwarming een serieuze zaak is. De bevolkingsgroepen die verwarming het hardst nodig hebben, zijn vaak degenen die het zich het minst kunnen veroorloven. En bij CFOIC Heartland maken we er al lang een prioriteit van om voor onze oudere bevolking te zorgen, om ervoor te zorgen dat elke oudere burger in Judea en Samaria in staat is om zijn om haar gouden jaren in comfort en gezondheid door te brengen.

In Gush Etzion hebben de ouderen vooral hulp nodig om hun verwarmingsrekeningen te betalen, omdat het een gebied is dat kouder is dan de meeste andere. De bergdorpen van Judea liggen 900 meter boven de zeespiegel en hebben te maken met een koude wind; en terwijl de stenen huizen heerlijk zijn in de zomer, maximaliseren zij de kou in de winter. Bovendien wonen sommige bejaarden in huizen die dringend aan reparatie of isolatie toe zijn.

De ouderen van Samaria hebben soortgelijke behoeften. Hulpbehoevende bejaarden hebben hulp nodig bij het kopen van basisvoedsel en eerste levensbehoeften. En de bejaardencentra in zowel Judea als Samaria worstelen om ervoor te zorgen dat ze kwaliteitszorg, programmering en warme maaltijden kunnen bieden aan hun bejaarde leden.

Ik herinner me nog goed die sneeuwdagen in Cleveland toen ik opgroeide. We konden niet wachten tot de school werd afgelast en dan gingen we naar buiten met onze zware jassen, sjaals en wanten, bouwden we sneeuwpoppen en gooiden we sneeuwballen naar elkaar. Maar voor senioren is kou een probleem, zelfs een vijand, en zij hebben hulp nodig om die vijand het hoofd te bieden.

Ik hoop dat u zult doen wat u kunt om de behoeften van ouderen in heel Judea en Samaria te ondersteunen, nu zij zich voorbereiden op de wintermaanden. Uw hulp kan zo’n verschil maken. Zelfs een kleine gift zal de lange weg gaan om een glimlach te toveren op het gezicht van een oudere pionier van Israël.

Moge G-d u rijkelijk zegenen voor uw steun en zorg.

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras

Directeur

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot