719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – Oktober 2021

Bij het begin van een Nieuwjaar

We hebben zojuist het Joodse vakantieseizoen afgesloten, dat het grootste deel van de maand Tisjrei beslaat, de 7e Bijbelse maand. Beginnend met de meer serieuze feestdagen – het Joodse Nieuwjaar, Rosh HaShanah, en dan Yom Kippur, de Grote Verzoendag, en eindigend met het vreugdevolle Loofhuttenfeest en Simchat Torah, is het een maand gevuld met gebed, familiebijeenkomsten, zelfreflectie en pure vreugde. Als de feestdagen voorbij zijn, zijn we blij om weer terug te keren naar de routine, maar we proberen een nieuwe belofte of bezinning vast te houden die ons in staat zal stellen om in het nieuwe jaar een hogere spirituele bestemming te bereiken.

Na meer dan anderhalf jaar omgaan met de COVID-pandemie kan niemand van ons in Israël zich onttrekken aan bespiegelingen over het effect dat deze vreselijke ziekte op ons heeft gehad. Een paar maanden geleden, nadat de vaccinaties in Israël waren begonnen, waren we er zeker van dat COVID op zijn retour was. Maar naarmate de zomer vorderde, stegen onze aantallen opnieuw, en toen we het nieuwe jaar en het begin van het schooljaar naderden, vreesden we hoe hoog de aantallen zouden zijn. Israël lanceerde het 3e vaccin en dat had een positief effect, maar COVID is nog steeds bij ons en zal nog enige tijd bij ons blijven.

We waren dankbaar dat we, in tegenstelling tot vorig jaar, in de synagogen konden samenkomen en samen bidden, in tegenstelling tot de kleine achtertuin- en straatgebedsdiensten die we vorig jaar hadden opgezet. We waren dankbaar voor de familiemaaltijden, de picknicks in de open lucht en de Succah-bijeenkomsten die dit jaar weer konden worden hervat. Maar tegelijkertijd is COVID altijd in onze gedachten – nu mensen in quarantaine gaan omdat ze zijn blootgesteld aan iemand die ziek is geworden, en anderen besmet blijven raken, waaronder sommigen die zijn gevaccineerd.

Dit is een plaag, die niet veel verschilt van de Bijbelse plagen. En hoewel G-d ons gezegend heeft met veel meer wetenschappelijke kennis dan op enig ander moment in de geschiedenis, en terwijl onze artsen en wetenschappers vaccins en medicijnen hebben ontdekt die ons zeker helpen, blijft er altijd een mysterie over, een nieuwe wending die ons allen voor een raadsel stelt. “De verborgen dingen zijn voor de Heer, onze G-d. De geopenbaarde dingen zijn voor ons en voor onze kinderen” (Deuteronomium 29:28). Sommige dingen zullen altijd een mysterie blijven. Maar het is onze taak om G-d te zoeken, om te proberen Zijn wegen te begrijpen en Zijn geboden te volgen. We zullen Zijn wegen niet altijd begrijpen, maar we kunnen troost putten uit de wetenschap dat we Zijn wegen volgen.

Ik hoop dat COVID u niet te erg heeft getroffen en ik bid dat ondanks alles wat we het afgelopen jaar hebben meegemaakt, u in staat bent om geconcentreerd te blijven op G-ds wegen. En daar hoort ook bij dat u zich richt op Israël: G-d richt zich op Israël en ik hoop dat u dat ook doet.

Hoogachtend

Sondra Oster Baras

Directeur

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot