719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – JUNI 2021

Beste vrienden,

Dit is een verschrikkelijke tijd in Israël. Overal in het land is geweld uitgebroken en we worden aangevallen door Arabieren van binnenuit, in Jeruzalem en in steden in heel Israël, en door Arabieren in Gaza, metmraketten en artillerievuur. Er zijn mensen gedood, onder wie kinderen die in hun bed lagen te slapen. En de Arabieren die aan dit vreselijke geweld en deze haat tegen ons deelnemen, steken hun uiteindelijke agenda niet onder stoelen of banken – de vernietiging van Israël en de verdwijning van alle Joden uit het Midden-Oosten.

En toch blijven we ons leven zo normaal mogelijk leiden. We zorgen ervoor dat we weten waar de dichtstbijzijnde schuilkelder is; we blijven werken en onze kinderen naar school sturen. Natuurlijk, elk kantoor en elke school heeft een schuilkelder in de buurt. En we blijven de wegen van Judea en Samaria berijden, ook al neemt het terrorisme toe. Nog maar een paar weken geleden werd een jongeman vermoord in een drive-by schietpartij toen hij bij een bushalte stond op een centraal knooppunt in Samaria. Een andere jongeman raakte ernstig gewond en zou wel eens verlamd kunnen zijn. Ik had mijn eigen kleine ervaring met terrorisme toen ik vorige week op een avond naar huis terugkeerde – vier molotovcocktails werden naar mijn auto gegooid. Wonder boven wonder raakte ik niet gewond en kon ik mijn auto tussen de vlammen door loodsen die aan beide kanten van de weg brandden.

Ik voelde me beschermd door God. Ik had het gevoel dat Hij een schild om mij heen had gelegd en dat ik ongedeerd door de vlammen kon rijden. En inderdaad, wij allen bidden en danken God voor Zijn barmhartigheden en Zijn wonderen. Maar we weten ook dat God van ons verwacht dat we alles doen wat in ons vermogen ligt om onze gezinnen te beschermen en onze gemeenschappen veilig te houden. Tientallen gemeenschappen hebben ons om hulp gevraagd voor een verscheidenheid aan veiligheidsbehoeften en naarmate de spanningen toenemen, worden deze behoeften nog veel nijpender.

Als er een manier is waarop u ons kunt helpen bij de aanschaf van de uitrusting die zo dringend nodig is, zou ik u zeer dankbaar zijn. Elke donatie, van welk bedrag dan ook, zal een zegen zijn voor deze inspanning om de mannen, vrouwen en kinderen van Judea en Samaria te beschermen en te beveiligen. Moge G-d over u waken en u veilig en gezond houden in de komende dagen.

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras
Directeur

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot