719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – Februari 2022

Tel Gods zegeningen

Het is winter is hier. Terwijl ik deze brief schrijf, stroomt de regen naar beneden en wat een zegen is dat. Zelfs als we de vochtige kou voelen en ons moeten inpakken voordat we naar buiten gaan, herinnert de regen ons eraan om naar de hemel te kijken en G-d te danken voor Zijn zegen. En de regen is niet de enige zegen waar we dankbaar voor zijn. Dank G-d, we hebben onze gezondheid, onze families, onze banen. We kunnen G-d voor zoveel danken.

Maar ik wil ook jullie bedanken. Toen 2021 ten einde liep, was u zo gul voor ons. U stuurde prachtige donaties, hartelijke vakantiegroeten en zegeningen voor het nieuwe jaar. Het deed me beseffen hoe kostbaar onze vriendschap is – jullie zijn er al zo lang voor ons en jullie blijven bij ons en reiken ons elk jaar en het hele jaar door de hand. Dank u dat u echt een vriend bent.

En toen het jaar ten einde liep, werd ik persoonlijk gezegend met een nieuw kleinkind. Ik was in staat om twee weken na de geboorte bij mijn dochter en schoonzoon te zijn, om met mijn kleinzoon te knuffelen en mijn kinderen te helpen toen ze hun eerste kind in hun gezin verwelkomden. Ik kan u niet vertellen hoeveel vreugde ik in die weken heb gevoeld.

Nog maar een paar weken geleden vierden we Tu B’Shvat, een feestdag waarop we ons kunnen verheugen in G-ds zegen die de vruchten van het land voort brengt. Normaal gesproken planten we op deze dag bomen, maar vanwege het Shemittah jaar geven we het land dit jaar rust. Maar we genieten van de vruchten van het land – de vijgen en dadels waar het Land Israël al sinds Bijbelse tijden om bekend staat, en de avocado, aardbeien, sinaasappels, citroenen en kaki’s die er in dit seizoen zo overvloedig zijn.

Neem een moment en denk na over de manieren waarop G-d jullie levens dit seizoen heeft gezegend. Ik hoop dat Hij dat heeft gedaan. Soms, wanneer we verzonken zijn in onze frustraties en moeilijkheden, vergeten we de zegeningen in ons leven. En soms, gewoon terwijl we achterover leunen en die zegeningen herinneren, brengt het een glimlach op ons gezicht en verandert het onze hele kijk op het leven.

Jullie hebben me gezegend met jullie vriendschap en steun. G-d heeft me gezegend met mijn familie en gemeenschap. Ik hoop dat jullie een soortgelijke zegen in jullie leven kunnen vinden. Moge G-d u rijkelijk zegenen.

 

Hoogachtend,

 

Sondra Oster Baras

Directeur

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot