719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – Augustus 2021

Hoe gaat het met de senioren na COVID

Beste vrienden,

Ik heb een week doorgebracht bij de jaarlijkse Bijbelseminars in Gush Etzion.  Dit is meestal een verbazingwekkend evenement met duizenden mannen en vrouwen van alle leeftijden, van tieners tot senioren van 80 en zelfs 90 jaar, die uit het hele land komen om de Bijbel te bestuderen met de beste bijbelleraren in Israël.  Gewoonlijk is het daar een drukte van belang: oude vrienden die elkaar voor het eerst in een jaar weer zien, veel omhelzingen en kussen en de opgewonden uitwisseling van gedachten in elke klas.

 

Maar dit jaar was het allemaal heel anders.  Vorig jaar, midden in de COVID lockdown, bleven we thuis en keken we naar vooraf opgenomen lessen op de website van het Bijbelseminar, ieder van ons in onze eenzame huiskamers.  Dit jaar was er de mogelijkheid om de lezingen virtueel bij te wonen, vooraf opgenomen of live gestreamd, of om het evenement persoonlijk bij te wonen.  Maar omdat het aantal COVID-ers met de nieuwe Delta-stam weer toeneemt, kozen velen voor de virtuele optie.  En wat vooral opviel was dat er bijna niemand van boven de 70 aanwezig was.  Ze keken allemaal vanuit de veiligheid van hun eigen huis.

 

Ik heb genoten van de week.  Ik vond het fijn om de sprekers in levende lijve te ontmoeten na meer dan een jaar virtuele Bijbelstudie.  Ik genoot van het bezoeken van de plaatsen die ik in bijna twee jaar niet had gezien op de Har Etzion Yeshiva campus.  Maar het was allemaal zo anders. De sfeer was ingetogen, zo veel minder mensen, en het leek allemaal zo aarzelend.  We droegen weer mondkapjes, dus het was moeilijk om oude vrienden te herkennen en er werd zeker veel minder geknuffeld.  Ik geloof dat mensen zich afvroegen of we ooit weer normaal konden gaan doen.  Zouden we ooit van COVID afkomen?

 

Terwijl ik van collegezaal naar collegezaal liep, moest ik denken aan al diegenen die er dit jaar niet bij waren.  Voornamelijk de ouderen.  Ik kon het niet helpen me af te vragen of ze thuis waren en de lezingen virtueel volgden, of dat dat te verwarrend voor hen was om te proberen.  Of ze eenzaam waren.  Of ze zich in zichzelf hadden teruggetrokken en een nieuw normaal hadden gecreëerd – een normaal dat veel te geïsoleerd was.  En ik realiseerde me dat we, nu we uit COVID komen, veel meer aandacht moeten besteden aan onze ouderen.  Zij hebben een verschrikkelijke tijd achter de rug.  We zouden kunnen zeggen dat ze in post-trauma zijn.  En het is onze taak, onze verantwoordelijkheid om voor hen te zorgen, om hen de hand te reiken, om ervoor te zorgen dat ze er niet alleen voor staan.

 

Dit is dan onze nieuwe prioriteit.  We moeten onze inspanningen verdubbelen om de prachtige senioren onder ons te bereiken, voordat het te laat is.  We moeten hun laatste jaren opvrolijken en weer een glimlach op hun gezicht toveren.  En ik hoop dat u wilt helpen. 

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras
Directeur

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot