719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – December 2021

Zo veel is veranderd en zo veel is niet veranderd

Het is alweer december 2021! Meer dan wat ook hebben de afgelopen 20 maanden de waarheid van Gods woord versterkt: Het is niet goed voor de mens om alleen te zijn, en een drievoudig koord wordt niet snel verbroken. (Genesis 2, Prediker 4) God schiep de mens om elkaar te versterken, om samen te staan, om elkaar te helpen. Waar de één een zwakte heeft, heeft de ander een kracht, en samen kunnen ze zoveel meer bereiken. De afgelopen 20 maanden hebben veel ongelooflijke ontberingen gebracht. In sommige opzichten zijn het de slechtste tijden geweest, en toch zijn we gaan inzien dat God ons niet geschapen heeft om alleen te staan. We staan sterker als we samen staan.

Nu we de laatste dagen van 2021 ingaan en uitkijken naar het begin van 2022, staan we voor een veranderde wereld. En toch, sommige dingen zijn niet veranderd. Zoveel kleine gemeenschappen in Judea en Samaria zijn geïsoleerd en alleen. De bedreigingen tegen hen zijn in jaren niet veranderd. Gezien hun isolement kan hun afstand tot steden met hun diensten zelfs de eenvoudige dingen in het leven moeilijk maken. Een loodgieter vinden om een lekkende kraan te repareren kan dagen of weken duren in plaats van een paar uur. Een verveelde tiener van de straat houden en uit de problemen houden is een grotere uitdaging. En natuurlijk is het leven gevaarlijk als je omringd bent door vijandige buren.

Toch blijven deze gemeenschappen standvastig tegenover de tegenstand. Zij zijn toegewijd aan het vervullen van Gods opdracht om het Land Israël in bezit te nemen. Zij laten de woestijn bloeien en herbouwen de oude steden.

U kunt een verschil maken in het leven van hen die in de frontlinie leven in Judea en Samaria. U kunt hen helpen beschermen en hen behoeden voor terroristische aanslagen. U kunt helpen vitale diensten te verlenen aan hun kinderen, tieners en ouderen. U kunt bij hen staan en hen vertellen dat ze niet alleen zijn. Elke donatie die u doet om geïsoleerde gemeenschappen in Judea en Samaria te helpen, zal het Joodse thuisland versterken. Joden en christenen kunnen samen staan met Gods beloften om Joden opnieuw te planten in hun oude thuisland.

Terwijl ik uitkijk naar de viering van Kerstmis, een dag die zo heilig is voor mij en mijn familie en voor christenen over de hele wereld, hoop en bid ik dat we in staat zullen zijn om een verschil te maken in het leven van die pioniers die zoveel doen om Bijbelse profetie te vervullen. Laten we dit samen doen! U en ik kunnen een actieve rol spelen in de vervulling van profetie in het Hart van Bijbels Israël!

Of u nu Chanoeka viert of Kerstmis of allebei, ik bid Gods zegeningen over uw leven en familie in het komende jaar. Mogen u en uw dierbaren een gelukkig en gezond Nieuwjaar hebben!

Shalom,

Kimberly Troup

Directeur, Kantoor VS

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot