719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – JULI 2021

Beste vrienden,

Terwijl ik deze brief schrijf, is net de nieuwe regering beëdigd en voor het eerst in 12 jaar is Binyamin Netanyahu niet de premier.  Er zijn velen in het land die er blij mee zijn, aangezien Netanyahu veel vijanden heeft gemaakt. En de belangrijkste van die vijanden zijn afkomstig uit de gelederen van de Likoed en van zijn eigen ideologische coalitiepartners.  Om die reden is Netanyahu er niet in geslaagd een regering samen te stellen, ondanks een solide meerderheid onder de Israëlische kiezers voor rechtse standpunten.  Er waren gewoon te veel rechtse leden van de Knesset die weigerden zitting te nemen in een door hem geleide regering.

De nieuwe regering is inderdaad een allegaartje – leden van de Knesset van rechts, het midden en links.  En vier MK’s van een Arabische partij.  Maar we zijn allemaal hoopvol gestemd dat deze nieuwe regering de broodnodige stabiliteit zal brengen en haar aandacht zal kunnen richten op een groot aantal burgerlijke en economische vraagstukken die de afgelopen twee jaar zijn verwaarloosd.  Er heerst optimisme dat althans op het gebied van de gezondheidszorg, de infrastructuur en zelfs de economie een consensus zal worden bereikt.  Het is echter verre van duidelijk hoe deze regering de kwestie Judea en Samaria zal behandelen.  En vooral nu VS-president Biden een nieuw “vredesplan” lijkt te willen voorstellen, weet niemand hoe deze nieuwe Israëlische regering op zijn toenaderingspogingen zal reageren. 

Maar als iemand die sinds 1987 in Judea en Samaria woont en die twee intifada’s, de terugtrekking uit Gaza en een hele reeks andere problematische beleidsmaatregelen van onze regering heeft meegemaakt, geloof ik echt dat niets ons echt kan vernietigen.  Met bijna een half miljoen Joden die in Judea en Samaria wonen, begrijpt zelfs radicaal links dat hun verschillende visie, die van een tweestatenoplossing niet zal werken.

Maar het leven kan veel moeilijker voor ons worden, als de overheidsbijdragen worden geschrapt en andere gebieden in Israël voorrang krijgen in de nationale begroting. Maar juist voor een tijd als deze hebben wij u, onze vertrouwde en loyale vrienden.  Wij zullen de situatie op de voet volgen en onmiddellijk reageren als er kritieke behoeften zijn die om onze aandacht vragen.  Wij zullen een beroep op u doen voor steun en ik hoop dat u in staat zult zijn te reageren.  Er zijn altijd behoeften, maar het is heel goed mogelijk dat deze behoeften de komende maanden exponentieel zullen toenemen.  Ik zal u op de hoogte houden. 

Dank u dat u er al die jaren voor ons bent geweest.  En alstublieft, bid voor het succes van deze regering.  Bid dat zij de belangrijkste noden in Israël zullen steunen en dat zij het land werkelijk zullen verenigen in liefde voor het land en het Volk van Israël.

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras
Directeur

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot