719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – September 2021

Veiligheid is niet het enige dat nodig is in Judea en Samaria

Beste vrienden,

We hoeven niet uit te leggen hoe belangrijk het onderwerp beveiliging is waarmee de gemeenschappen in Judea en Samaria worden geconfronteerd. Omringd door vijandige Arabische dorpen, vaak alleen maar beschermd door een dunne omheining en minimaal beveiligingspersoneel met ontoereikende middelen, riskeren de mensen die in deze dorpen wonen vaak hun leven om aanspraak te maken op hun Bijbels erfgoed. Voor iedereen die waarde hecht aan de Joodse aanwezigheid in het Land Israël en beseft hoe deze gemeenschappen deel uitmaken van de vervulling van de Bijbelse profetie, is het niet moeilijk de behoefte van deze mensen aan betere noodapparatuur te begrijpen. En u en zovele van onze geweldige donateurs en vrienden hebben hun portemonnee geopend en hun hart uitgestort om deze behoeften te ondersteunen.

Maar vandaag wil ik het hebben over behoeften die niet altijd zo gemakkelijk te begrijpen zijn. De sfeer en de saamhorigheid tussen buren, de rust en de landelijke omgeving van de kleine gemeenschappen bieden troost aan de volwassenen die er wonen. Maar tieners die zo ver van de stedelijke centra opgroeien voelen zich vaak afgezonderd en afgesneden van hun leeftijdgenoten die in de stad wonen, met zo veel minder amusements- en recreatiemogelijkheden. En als een tiener het thuis moeilijk heeft, kan hij of zij het gevoel krijgen dat er in de kleine gemeenschap niet genoeg ruimte is. En als tieners zich gefrustreerd voelen, kunnen ze verkeerde dingen gaan doen en gaan experimenteren met gevaarlijk gedrag.

Een aantal gemeenschappen probeert dit probleem op creatieve manieren aan te pakken. Door gebruik te maken van de liefde en solidariteit van de gemeenschap hebben zij jeugdclubs opgericht die zich specialiseren in losgeslagen jongeren of die tieners de hand reiken om hen betrokken te houden zodat zij niet afhaken. Maatschappelijk werkers en speciaal opgeleide counselors volgen elke tiener op de voet en geven hem of haar de liefde en aandacht die hij of zij nodig heeft. Maar een project als dit vereist financiering die u, onze fantastische vrienden, kunt verschaffen. (Kijk op de omslag van de bijgevoegde Nahala voor informatie over het Shimah-programma!)

Andere vitale behoeften van de gemeenschappen zijn programma’s en hulp voor nieuwe immigranten en voor senioren, speeltuinen, muziekprogramma’s, bibliotheken, en voorschoolse programma’s. Dit alles versterkt de gezinnen en de gemeenschap, verhoogt de veerkracht en zorgt voor vreugde in moeilijke tijden. Mensen van alle leeftijden die in deze geïsoleerde gemeenschappen leven, moeten het gevoel hebben dat iemand daarbuiten, aan de andere kant van de zee, om hen geeft en hen de hand reikt, hen hulp biedt, maar wat nog belangrijker is, hun vertelt dat ze om hen geven. Ik hoop dat u zult overwegen om een van deze vitale noden te ondersteunen en de mensen te helpen, jong en oud, die G-ds opdracht hebben gevolgd om zich in het Land Israël te vestigen. Moge G-d u zegenen!

Hoogachtend

Sondra Oster Baras

Directeur

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot