719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – September 2023

                                  Shmuel’s visie voor CFOIC Heartland

       

“Wees sterk en moedig!” Deze woorden, gesproken door God tot Jozua, worden drie keer herhaald in het eerste hoofdstuk van het boek en terecht. Kun je je voorstellen wat Jozua voelde, toen hij zich realiseerde welke enorme taak Mozes hem naliet om het volk in het Land Israël te brengen? En denk eens aan de “schoenen” die Jozua moest vullen. God zorgde er daarom voor dat Jozua alle aanmoediging kreeg die hij nodig had om te slagen. In wezen zei God tegen Jozua: “Wees sterk en moedig. Ik ben jouw God en jij bent in mijn ogen deze rol waardig. Ik zal je de kracht geven om je missie te volbrengen, net zoals ik dat voor Mozes heb gedaan.”

Het is moeilijk te geloven, maar op 1 september nam Sondra Oster Baras afscheid van haar functie als directeur van CFOIC Heartland, nadat ze meer dan 25 jaar had gewerkt aan de wederopbouw van het Bijbelse Hartland met toegewijde christelijke vrienden zoals jullie. Ik voel me vereerd dat ik mijn nieuwe rol als directeur op me mag nemen om de organisatie in het volgende hoofdstuk te leiden.

In de afgelopen vijf jaar als directeur ontwikkeling van CFOIC Heartland heb ik de levens van de pioniers van het Bijbelse Hartland zien veranderen. Ik begrijp meer dan ooit hoeveel er bereikt is door CFOIC Heartland, dankzij jullie hulp. We zijn getuige van een unieke tijd in de geschiedenis waarin de banden die zijn gesmeed tussen de mensen van Judea en Samaria en jullie, onze lieve christelijke vrienden, de realiteit ter plaatse veranderen.

Onder mijn leiding zal CFOIC Heartland zeker doorgaan met de missie en het werk dat Sondra is begonnen om het Bijbelse Hartland op te bouwen en veilig te stellen en om de banden tussen jullie, onze supporters, en de gemeenschappen in Judea en Samaria te versterken. Ik zal dit werk voortzetten, maar ik moet rekening houden met de veranderende realiteit van de wereld van vandaag. De jongere generatie, die opgroeit in een al te snel veranderende, liberale, goddeloze wereld, geeft niet meer om traditionele waarden. We moeten daarom de middelen gebruiken die het meest effectief en inspirerend zijn voor deze volgende generatie christenen. Ik zie CFOIC Heartland als de primaire bron voor alles wat er gebeurt in het Bijbelse Hartland. Ik wil dat onze organisatie de volgende generatie christenen praktische ervaringen biedt die niemand anders kan bieden.

Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om Sondra te bedanken voor al haar jaren van hard werken en toewijding. Ze is niets minder dan een krachtpatser en heeft met de grootste nederigheid zoveel gedaan voor de gemeenschappen en de bewoners in het Bijbelse Heartland.

Ongetwijfeld zou CFOIC Heartland haar successen niet hebben behaald zonder vrienden en supporters zoals jullie. Ik vind het een voorrecht om het partnerschap van de organisatie met jullie voort te zetten, vandaag en in de komende jaren. Ik bid dat we in staat zullen zijn om de uitdagingen die voor ons liggen aan te gaan, zoals de profeet Jozua deed in zijn tijd, door “sterk en moedig” te zijn.

 

Shalom,

 

Shmuel Junger

Directeur

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.