719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND –Mei 2024

                                             

Beste Vriend,

Ieder van ons komt in het leven scharniermomenten tegen die nooit uit ons geheugen gewist zullen worden. Jaren later kunnen we ons gemakkelijk de kleinste details van zulke ervaringen herinneren en aanwijzen. Elk jaar op 11 september vragen veel Amerikanen instinctief aan elkaar: “Waar was u op de ochtend van 11 september 2001?” Elke 4 november in Israël zult u Israëli’s vinden die elkaar vragen: “Waar was u toen premier Yitzhak Rabin werd vermoord?” En in beide scenario’s kunnen talloze respondenten de meest uitgebreide en ingewikkelde beschouwingen geven over hoe ze zich voelden, waar ze waren en wat ze deden.

Ieder van ons in Israël zal nooit vergeten waar we waren en wat we voelden in het afgelopen weekend op de vroege ochtend van 14 april. Het was toen dat Iran, nadat het jaren lang gebruik gemaakt heeft van terroristische proxy-groepen zoals Hamas en Hezbollah om Israël indirect aan te vallen, voor het eerst in de geschiedenis een directe aanval tegen de Joodse Staat lanceerde. Terwijl ouders in Israël hun kinderen in bed stopten, begonnen talloze nieuwszenders verslag te doen van de tientallen drones en ballistische raketten die plotseling vanuit Iran op Israël werden afgevuurd. Stelt u zich eens voor hoe angstaanjagend en beangstigend het voor ieder van ons in Israël was, dat we in ons bed wachtten op de onvermijdelijke komst van de drones en raketten, die allemaal aanzienlijke structurele schade en veel dodelijke slachtoffers hadden kunnen veroorzaken. Wonderbaarlijk genoeg, bij de genade van God, onderschepte Israël maar liefst 99% van de projectielen die in onze richting werden afgevuurd.

Op het moment dat ik deze brief schrijf, heeft Israël nog geen vergeldingsmaatregelen tegen Iran genomen. Maar het lijdt geen twijfel dat de aanval van Iran een bepalend, scharniermoment was voor ieder van ons in Israël. We hebben een punt bereikt waarop onze voortdurende oorlog tegen Hamas en Hezbollah sinds 7 oktober wel eens heel snel overschaduwd zou kunnen worden door het vooruitzicht van een volledige confrontatie met Iran, waarbij mogelijk bondgenoten aan beide zijden betrokken zouden kunnen zijn – inclusief grootmachten als Rusland en China.

We leven op een punt in de tijd dat generaties lang herinnerd zal worden. Terwijl het Volk Israël en het Bijbelse Hart moedig verder gaan, tegen alle verwachtingen in, om het beloofde herstel van het Land Israël te vervullen, worden wij nu allen geroepen om een ondubbelzinnig standpunt in te nemen. Onze kleinkinderen en achterkleinkinderen zullen ons zeker vragen: “Waar was u toen Iran Israël aanviel? Wat deed u om een verschil te maken?” Hopelijk zal ieder van ons hen kunnen vertellen dat we gereageerd hebben door deel te nemen aan een concreet actieplan dat ons definitief aan de goede kant van de Bijbelse geschiedenis plaatst.

Shmuel Junger

Directeur

 

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.