719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND –Maart 2024

                                               De aard van antisemitisme

 

Beste Vriend,

In 1964 merkte Potter Stewart, rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof, terwijl hij worstelde om de term “obsceniteit” nauwkeurig te definiëren in een historische uitspraak van het Hooggerechtshof befaamd op, : “Ik herken het als ik het zie”.

Precies deze uitspraak van rechter Stewart vat de moeilijkheid samen die men vaak tegenkomt wanneer men bepaalde zaken probeert te definiërendie zo overduidelijk problematisch zijn. Je kunt niet goed uitleggen hoe iets zo duidelijk slecht is, maar toch “weet” je het instinctief en “ziet” je het als zodanig. Velen van ons, waaronder ik, ervaren dit fenomeen vandaag. De afgelopen maanden hebben u en ik ontelbare gevallen gezien waarin antisemitisme zich heeft vermengd met “antizionisme”. Maar we zien wat antizionisme werkelijk is. En onlangs hebben sommigen in de internationale gemeenschap 7 oktober en de nasleep ervan aangegrepen om een “tweestatenoplossing” op te leggen.

Door de geschiedenis heen wisselden de specifieke motieven die antisemieten dreven van generatie op generatie. Toen de Seleucidische Grieken het Jodendom wilden uitroeien, werden zij voornamelijk gedreven door conflicten over religie. In recentere eeuwen speelden politieke en economische factoren die verband hielden met de status van Joden in de samenleving een veel grotere rol. Het meest afschuwelijk en gruwelijk was dat Nazi-Duitsland pseudowetenschap gebruikte om de ergste vormen van vervolging te rechtvaardigen. De aard van het antisemitisme maakt het vaak moeilijk om de precieze oorsprong of beweegredenen vast te stellen. Toch is de aanwezigheid ervan zelfs vandaag de dag tragisch genoeg onmiskenbaar. De lessen die we allen uit het antisemitisme in de geschiedenis zouden moeten trekken, zijn het meest actueel als het gaat om de laatste aanzet tot een “tweestatenoplossing”.

Hoe kunnen degenen die op 7 oktober de meest verwoestende aanval tegen het volk Israël lanceerden sinds de Holocaust, beloond worden met de “prijs” van een Palestijnse staat? U en ik zien heel goed in en beseffen nu meer dan ooit, in welke mate onze vijanden zullen proberen om de bittere fakkel van het antisemitisme verder te dragen. Helaas begrijpen veel te veel mensen in het Westen nog steeds niet dat er geen echt vreedzame “oplossing” kan komen van onaanvaardbare en onredelijke voorwaarden die aan het volk Israël worden gesteld, zoals het “recht op terugkeer” voor Palestijnen, de evacuatie van honderdduizenden Joden uit Judea en Samaria en het bestaan van een gemilitariseerde Palestijnse staat in het Bijbelse Hartland.

Op dit moment gaat de IDF door met haar campagne om het ondergrondse terreurtunnelnetwerk van Hamas in Gaza, dat honderden kilometers beslaat, volledig te neutraliseren. Hoe zou van Israël, terugblikkend op alles wat er in Gaza gebeurd is sinds we in 2005 vertrokken, ooit verwacht kunnen worden het Bijbelse Hartland te verlaten? De recente ontwikkelingen dwingen alle christelijke vrienden van het volk Israël en het Bijbelse Heartland tot actie. De geschiedenis herinnert ons aan de gevolgen van stilzwijgen wanneer antisemitisme de kop opsteekt. We weten allemaal wat antisemitisme is wanneer we het zien.  Laten we samenwerken om alle onrechtvaardige en ongerechtvaardigde eisen aan het volk van Israël en het Bijbelse Heartland te stoppen.

 

Shmuel Junger

Directeur

 

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.