719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND –Juni 2024

                                             

Beste Vriend,

Dit jaar heeft Memorial Day in Israël een gewicht dat zijn weerga niet kent. Elk jaar nemen Israëli’s van alle rangen en standen, zelfs zij die gezegend zijn nooit een naast familielid of vriend te hebben verloren in de strijd of bij een terreuraanslag, deel aan openbare manifestaties en ceremonies ter ere van alle duizenden die zijn gedood bij de verdediging van het Volk en het Land Israël. Maar dit afgelopen jaar is elke Israëli echt verbonden geraakt met het gevoel van een pijnlijk verlies en trauma. Op 7 oktober werd iedereen in Israël geconfronteerd met de grimmige, koude realiteit dat 1.200 van hun landgenoten in slechts enkele uren tijd op gruwelijke wijze werden afgeslacht. De verwoestende terreuraanslagen van die dag raakten elke hoek van ons land en veranderden het nationale bewustzijn van de Israëlische samenleving.

Terwijl ik Memorial Day plechtig in acht nam, kon ik het niet helpen om de schrijnende tegenstelling met de viering van onze onafhankelijkheid de volgende dag op te merken. Ik moest denken aan het beroemde gedicht “The Silver Platter,” geschreven door de Israëlische dichter Nathan Alterman enkele maanden voor de oprichting van de moderne staat Israël. Ik wil graag enkele regels uit het gedicht met u delen, waarin Alterman de onvermijdelijke uitdagingen voorspelde waarmee het Volk Israël geconfronteerd zou worden bij de zegening van een herboren Staat Israël:

“Terwijl de natie opstaat, met een verscheurd hart maar ademend, om haar wonder te ontvangen, het enige wonder. Als de ceremonie nadert, zal het opstaan, rechtop staan in het maanlicht van angst en vreugde. Wanneer er aan de overkant een jongeling en een meisje uit zullen stappen en langzaam naar de natie toe zullen marcheren… Dan zal de natie in tranen en verbazing vragen: “Wie zijn jullie? En zij zullen stil antwoorden: “Wij zijn het zilveren dienblad waarop de Joodse Staat werd gegeven. Aldus zullen zij zeggen en terugvallen in schaduwen. En de rest zal verteld worden in de kronieken van Israël.”

Alterman wist dat het nieuwe land niet zomaar op een presenteerblaadje aan het Volk Israël overhandigd zou worden. Terwijl ik zijn gedicht doorlas, dacht ik na over hoe bevoorrecht wij allemaal zijn om in een tijd te leven waarin het Joodse volk is teruggekeerd en zichzelf weer kan beschermen in zijn eigen thuisland. We zijn niet alleen getuige, maar spelen ook een actieve rol in de vervulling van het profetische herstel van Israël in zijn land. We zijn allemaal waarlijk gezegend om deel te nemen aan wat misschien wel de meest bijzondere missie in de geschiedenis van de mensheid is. Het zou volstrekt onrealistisch zijn om te verwachten dat een onderneming waarbij het Volk Israël na 2000 jaar ballingschap naar zijn vaderland terugkeert, zonder kosten of offers zou worden volbracht. Op deze Onafhankelijkheidsdag staan we sterk en verklaren we met meer veerkracht dan ooit tevoren: “Am Yisrael Chai!” “De natie Israël leeft!”

Shmuel Junger

Directeur

 

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.