719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – Januari 2024

 

       

De beroemde Israëlische componist Meir Ariel schreef de tekst voor een lied dat door veel van Israëls grootste muzikanten wordt gezongen, vergelijkbaar met “We Are the World” van Michael Jackson. In het lied “The Technicolor Dreamcoat” beschrijft Ariel metaforisch het diverse kledingspalet van Israël. Hoewel de natie Israël op het eerste gezicht homogeen lijkt, is het in feite een mozaïek van een grote verscheidenheid aan kleuren, die symbool staan voor veel verschillende achtergronden, nationaliteiten en landen. Meer dan 75 jaar geleden verenigden verschillende groepen mensen uit alle hoeken van de wereld zich in het Land Israël, en elk van hen heeft zijn eigen unieke tradities en perspectieven bijgedragen. Te midden van deze nogal diverse en heterogene mix van mensen, is er een rode draad die hen allemaal bindt – hun Joodse identiteit en afkomst.

Het omarmen van deze verschillen heeft Israël kracht gegeven, wat wordt geïllustreerd door zijn status als startende natie. Recente politieke onrust en interne verdeeldheid hebben deze harmonieuze eenheid echter op de proef gesteld en bedreigd. De metafoor van de technicolor jas onderstreept het cruciale belang van solidariteit, vooral in het licht van externe bedreigingen. Het erkennen van de gedeelde banden tussen elk lid van het Volk Israël, ongeacht nationaliteit, is cruciaal. Uit het verhaal van Jozef en zijn broers die hem als slaaf verkochten, leren we dat haat en ego iedereen naar een rampzalig spoor leiden met verwoestende gevolgen.

Nu het huidige jaar ten einde loopt, en we nog steeds geen einde hebben gezien van de huidige oorlog in Israël, is het belangrijk om de balans op te maken van wat het Volk van Israël de afgelopen maanden heel goed is gaan begrijpen. De vijand maakt geen onderscheid tussen de inwoners van Sderot en de kibboetsim rond Gaza en degenen die in Tel Aviv wonen. Heel Israël wordt collectief aangevallen. Deze onmiskenbare realiteit heeft een sterk gevoel van eenheid onder het Volk van Israël aangewakkerd dat iedereen als één verbindt en bindt. Ongeacht de “kleur”, iedereen in Israël maakt deel uit van dezelfde jas.

De oproep tot eenheid zou zich ongetwijfeld moeten uitstrekken tot Joden en christenen wereldwijd, en benadrukt de noodzaak voor ons allemaal om samen en verenigd op te staan in zulke uitdagende tijden. Nu we ons voorbereiden om 2024 te verwelkomen, bid en zegen ik dat we erin zullen slagen om eenheid en een steeds mooiere toekomst voor ons allemaal te bevorderen.

 

Met oprechte dankbaarheid,

Shmuel Junger

Directeur

 

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.