719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – December 2023

         

Beste,

Wat een jaar is 2023 geworden!  We kunnen zeker zeggen dat het jaar niet is geworden wat we ons afgelopen januari hadden voorgesteld.  Er is echter nog steeds reden voor hoop en vreugde.  We weten dat God vrede brengt op aarde, maar soms gebruikt Hij mensen om het kwaad uit te roeien.  Spreuken 25:5 vertelt ons: “Neem de goddeloze weg uit de aanwezigheid van de koning, en zijn troon zal worden gevestigd in gerechtigheid.”  Spreuken 25:26 zegt: “Als een modderige bron of een vervuilde fontein is een rechtvaardig mens die wijkt voor de goddelozen.”

De regering van Israël vervult momenteel de positie van de Bijbelse “Koning” van Israël. Ze volgen Gods bevelen op om het kwaad uit te roeien en uit te roeien voor Zijn troon. De wereld is er zo aan gewend geraakt om het kwaad goed en het goede kwaad te noemen, dat ze niet in staat zijn om te begrijpen dat om het echte kwaad te bestrijden, er mensen gewond zullen raken.  Oorlog is geen vrede. Oorlog is lelijk, pijnlijk en niet gemakkelijk.  Vrede is iets waar we allemaal naar streven, maar om vrede te bereiken moet je het kwaad uitroeien door middel van oorlog.  We moeten achter Israël staan en de regering van Israël voortdurend opheffen in gebed, dat ze niet zullen wijken voor de boosdoeners. Ze moeten slagen in het verwijderen van het kwaad van Hamas, voor ons allemaal.

Nu we de kersttijd ingaan, zingen we liederen over stille en heilige nachten, over God die als kind de aarde binnenkomt om vrede te brengen aan de hele mensheid.  Mogen we in deze heilige tijd niet vergeten dat dit dezelfde Heilige en Rechtvaardige God is die ons gebiedt om het kwaad in ons midden niet te tolereren. Om het kwaad te benoemen voor wat het is en het niet te vermommen als goed, om helderheid te bevorderen en gerechtigheid te zoeken en te benoemen.  Al tientallen jaren worden we ingehaald door een cultuur van leugens en dubbelzinnigheid.  Zelfs vandaag de dag krijgt Israël de schuld van het kwaad dat Hamas is.  Niet meer.  We moeten glashelder zijn – de gruwelijke gebeurtenissen van 7 oktober zijn het toppunt van het kwaad. Hamas liet zijn ware gezicht zien aan de hele wereld. 

Het oorspronkelijke kerstverhaal speelde zich af tijdens het bewind van een goddeloze koning Herodes en de Romeinse bezetters van Israël.  Vandaag de dag zien we dat God nog steeds aan het werk is om verlossing te brengen aan Israël, door de Joden naar huis te roepen om zich opnieuw te vestigen en het land opnieuw op te bouwen. In Jesaja 57 en 58 belooft God het land en het volk Israël te herstellen. Wij zijn vandaag getuige van dat herstel.  God brengt troost aan de rouwenden. Hij herstelt de straten zodat mensen erin kunnen wonen.  Hiervoor hebben we veel te vieren.

Israël zal winnen; ze zullen het kwaad overwinnen; ze zullen herbouwen.  Bedankt dat je de keuze hebt gemaakt om achter Israël te staan, om hun vermoeide handen op te heffen en hen te sterken in hun strijd tegen het kwaad.  Elke gift die je deze feestdagen doet om een gezin te zegenen waarvan de man en vader aan het front dient, of om vitale nood- en bewakingsapparatuur aan te schaffen voor de dorpen die nu het grootste gevaar lopen, brengt licht en hoop. Je kunt levens redden, één persoon en één gezin tegelijk. Je kunt echt een verschil maken en meedoen aan de strijd tegen het kwaad.  Het goede moet overwinnen, voor ons allemaal!

Gelukkig Hanukah, of Vrolijk Kerstfeest, en mogen we allemaal genieten van een veiliger, beter 2024,

Kimberly Troup 

Directeur VS-kantoor CFOIC

 

 

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.