719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND –April 2024

                                             

Beste Vriend,

Terwijl ik u schrijf, hangt er in heel Israël een tastbaar gevoel van ongerustheid in de lucht. In haar voortdurende campagne in Gaza heeft de IDF haar zinnen gezet op de ontmanteling van Hamas’ laatst overgebleven bastion in Gaza, dat zich in Rafah bevindt. Deze operatie zal de IDF ongetwijfeld voor grote uitdagingen stellen, aangezien Hamas bereid is om zijn laatste gevecht te voeren in een zee van honderdduizenden niet-strijders. Ondertussen lijkt de klok af te tikken naar een grote confrontatie met Hezbollah aan de noordelijke grens. Het is onduidelijk wanneer Hezbollah zijn tienduizenden geleide langeafstandsraketten op Israël zal afvuren, en we weten ook niet of en wanneer Israël zijn militaire campagne zal opvoeren om eindelijk een einde te maken aan de onophoudelijke raketaanvallen die sinds 7 oktober op gemeenschappen in het noorden zijn neergekomen.

Te midden van deze spanning viert het Joodse volk twee gunstige momenten op de Joodse kalender: Purim en Pesach. Hoewel verschillend in hun eigen opzichten, vertegenwoordigen beide feestdagen specifieke aspecten van verlossing. Purim viert de wonderbaarlijke redding van het Joodse volk in het Perzische rijk van een decreet tot vernietiging. Gelukkig heeft God – achter de schermen tussenbeide komend als de verborgen Poppenspeler – niet alleen het decreet tenietgedaan, maar het ook toegedraaid op onze vijanden. Toch bood deze zeer gelukkige ommekeer van omstandigheden voor het Joodse volk slechts een beperkte verlossing. Koningin Esther bleef in het paleis bij koning Ahasveros en slechts een fractie van de Joodse bevolking keerde terug naar het Land Israël, zelfs nadat Zerubbabel de Tempel herbouwd had.

Precies dertig dagen na Purim viert Pesach de wonderbaarlijke en volledige verlossing van het Joodse volk uit Egypte. Elke plaag was zo bovennatuurlijk van aard dat de tovenaars van de Farao ze herkenden als afkomstig van de “vinger van God” (Exodus 8). Toen de Joden werden achtervolgd tot in de Rode Zee, werd het Egyptische leger vernietigd, waarmee onze volledige verlossing uit Egypte werd bezegeld en de uittocht culmineerde in een totale overwinning. Nu Hamas openlijk heeft gedreigd om de aanvallen van 7 oktober te herhalen, moet Hamas resoluut worden aangepakt. Bovendien smachten onze harten naar de spoedige bevrijding van elk van de tientallen gijzelaars die nog steeds gevangen zitten onder de ketenen van Hamas. Het volk van het moderne Israël streeft ernaar om de triomf van Exodus in onze dagen te evenaren.

Deze tijd van het jaar biedt het volk van Israël en onze dierbare vrienden, zoals uzelf, een uitgelezen kans om de geest van triomf te ervaren die de Israëlieten voelden toen ze vanaf de kust aan de andere kant van de Rode Zee terugkeek naar Egypte. Nu we Purim en Pesach vieren, wil ik u en u allen van harte zegenen en goddelijke kracht en vastberadenheid inroepen in onze collectieve zoektocht naar de overwinning op onze tegenstanders. Mogen we samen een volledige en definitieve verlossing ervaren die de wereld zoals we die kennen ten goede zal veranderen.

Shmuel Junger

Directeur

 

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.