719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – SEPTEMBER 2019

Beste vrienden,

Een aantal vrienden van mij zijn onlangs teruggekeerd van een reis naar Polen, waar ze het Joodse leven verkenden voor de Holocaust en de verschrikkingen van de Holocaust zelf. Ze bezochten de plaatsen van Joodse gemeenschappen die daar eeuwenlang hadden gebloeid en die enkele van de grootste rabbijnen in Europa hadden voortgebracht. Ze bezochten de plekken van getto’s tijdens de Holocaust. En ze bezochten de plaatsen van de vernietigingskampen. Het was een ontnuchterende reis en een die diepe discussies en diepe gebeden combineerde. Maar elk van mijn vrienden die van die reis terugkeerden, sprak hun enorme waardering uit voor de staat Israël, voor het feit dat we vrij in ons eigen land leven, dat we zijn verrezen zijn als een natie uit de verschrikkingen van de Holocaust tot het herstel van ons volk in ons land.

Nog maar een wek geleden werd een rabbijn aangevallen in Berlijn en vervloekt met antisemitische uitlatingen. De recente moorden op Joden in synagogen in de VS, de aanslagen op synagogen en Joodse begraafplaatsen in Europa in de afgelopen jaren, het openlijke antisemitisme van Jeremy Corbyn, de leider van de Britse Arbeiderspartij-dit allemaal en nog veel meer herinnert ons eraan dat, hoewel de Holocaust ongewoon was in zijn omvang, het onderliggende antisemitisme een ernstige bedreiging in Europa blijft en in zoveel landen over de hele wereld.

De BDS-campagnes tegen Israël zijn een relatief nieuwe en krachtige vorm van dit oude antisemitisme. Ze gaan verder dan een politiek verschil over de vraag of Israël thuishoort in Judea en Samaria. In hun kern ligt de gedachte dat het Joodse volk zijn eigen land niet verdient. Ze proberen ons onze identiteit, onze geschiedenis en ons lot te ontzeggen.

Terwijl het christelijke Europa enkele van de ergste wreedheden tegen het Joodse volk beging, heeft het Europa vandaag een nieuwe, zij het nog kleine groep christenen die achter Israël staan. Christelijke Zionisten hebben de verschrikkingen van de Holocaust onder ogen gezien, in sommige gevallen begaan door hun eigen ouders en grootouders, en hebben beloofd een nieuwe relatie met het Joodse volk te beginnen.

U bent een christelijke zionist. U hebt een standpunt ingenomen tegen het antisemitisme en voor Israël. U begrijpt het recht van het Joodse volk op zijn eigen vaderland; u begrijpt ons Joodse verleden en hoe het verbonden is met onze toekomst. U bent moedig en u bent getrouw. En U maakt deel uit van een beweging die het gezicht van de geschiedenis verandert. Dank je wel.

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras
Directeur, Kantoor Israël