719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – OKTOBER 2019

Beste vrienden,

Terwijl ik deze brief schrijf, hebben we zojuist onze eerste CFOIC-Hartland tour welkom geheten met onze Australische vertegenwoordiger, Joy Heylen. Jarenlang heeft onze direkteur in de Verenigde Staten, Kim Troup, onze Hartland reizen geleid naar Israël, met een duur van meestal 8-10 dagen. En ze is nu bezig om haar volgende reis te plannen in Maart 2020. Al deze reizen zijn in het Engels maar je kutn natuurlijk ook mee met Ds.Henk Poot. Hij geeft leiding aan een Hartland-reis van 12-22 Oktober komend jaar. Voor verdere informatie kunt u altijd kontakt met hem opnemen (swanpoot@ziggo.nl) of met het kantoor van Christenen voor Israël in Nijkerk.

Onze huidige reis is er een van 14 dagen en die geeftt de deelnemers een prachtig beeld van die delen van Israël die geen enkele andere reis aandoet. Veel deelnemers zijn nog niet eerder in aanraking geweest met CFOIC-Hartland. Sommigen hebben bijeenkomsten bijgewoond tijdens ons jaarlijkse bezoeken aan Australië. Misschien wel een van de beste toelichtingen op deze reis, kreeg ik van Joy, nadat we pas twee dagen samen waren: ‘We zijn bezig met een geweldige ‘job’ om meer vurige Bijbelse zionisten voor jou te maken.’En dat is inderdaad waar het allemaal om draait!

Over een paar weken zullen mijn collega’s en ik weer veel groepen ontmoeten die naar het Land komen om het Loofhuttenfeest te vieren. We zullen ons eigen een-daagse trip in Judea aanbieden en ik zal een groep uitnodigen in de Loofhut van mijn zoon en schoondochter in Efrat. We zullen ook groepen ontmoeten in andere dorpen in Judea en Samaria. Zelf zal ik ook een groep in mijn eigen loofhut uitnodigen in Karnei Shomron.

Het is veel werk en het trekt zeker een spoor in onze tijd met het gezin en de onze vrienden tijdens de feestdagen. Maar we doen het omdat het zo belangrijk is. En het is belangrijk voor de reden die Joy noemde – we veranderen mensen in Bijbelse zionisten. We helpen prachtige christenen uit heel de wereld om de Bijbelse betekenis te begrijpen van de mensen die hier zijn gaan wonen en van het feit dat we dit belangrijke Bijbels en strategische gebied van Israël niet mogen opgeven.

Uw steun voor ons werk is een noodzaak, zeker momenteel. We gaan ervan uit dat het plan voor het Midden-Oosten van president Trump spoedig bekend genmaakt zal worden. Het is belangrijk dat het openbaar wordt tegen de achtergrond van een brede steun voor de Joodse aanwezigheid in Judea en Samaria. Dank u dat u achter Israël staat in deze belangrijke tijd!

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras
Directeur