719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – MEI 2021

Beste vrienden,

Ik ben op weg naar de VS!  Het is meer dan een jaar geleden dat ik in een vliegtuig zat.  Maar nu het Coronavirus in Israël ophoudt, kunnen we eindelijk reizen.  Het is niet zonder een beetje angst dat ik mijn tickets heb geboekt en ben begonnen met het maken van afspraken.  En de gedachte om meer dan 12 uur met masker op te zitten, vind ik ook niet opwindend.  Maar ik kijk er zo naar uit om weer een aantal van de fantastische vrienden en supporters te zien die Israël al die tijd trouw zijn gebleven.  Ik kan niet wachten om in dat vliegtuig te stappen!

Het is dus een goed moment om terug te blikken op het voorbije jaar, vooral omdat het betrekking heeft op onze relatie, de uwe en de mijne.  Reizen is altijd een belangrijk deel van onze relatie geweest.  Of ik u nu in levende lijve heb kunnen ontmoeten of u alleen maar heb kunnen vertellen over een plaats of een groep mensen die ik heb kunnen ontmoeten, persoonlijke ontmoetingen zijn altijd belangrijk voor ons geweest.  Ik heb altijd mijn uiterste best gedaan om zoveel mogelijk onze CFOIC-supporters persoonlijk te ontmoeten.  In de tijd dat u naar Israël reisde, reisde ik uren om ergens in Israël een kop koffie te drinken of een groep te ontmoeten.  Natuurlijk gaf ik er altijd de voorkeur aan om mensen in mijn eigen gemeenschap te ontvangen, maar als dat niet mogelijk was, was geen afstand te ver om iemand persoonlijk te ontmoeten.

En natuurlijk ben ik om dezelfde reden naar zoveel landen gereisd en ik sta te popelen om weer naar veel meer plaatsen te reizen als de tijd rijp is.  U in uw eigen omgeving te ontmoeten, uw voorgangers, uw gemeenten, uw vrienden te ontmoeten – dit heeft altijd een bijzondere waarde voor mij gehad.  En om de liefde en steun voor Israël te horen die u en uw vrienden altijd over mij hebben uitgestort – dat maakte elke gereisde kilometer de moeite waard.

Maar het afgelopen jaar hebben we geleerd om contact te houden op zoom, per e-mail en per telefoon.  Ik was zo ontroerd door het aantal mensen dat deelnam aan onze zoom bijeenkomsten of die de opnames op een later tijdstip bekeken.  Ik geloof dat zoom ons zal blijven zegenen met een platform om de Bijbel te bestuderen of de Israëlische actualiteit te bespreken, samen met zionisten van over de hele wereld.

Ik reik vandaag de hand naar u en hoop dat u zich op een speciale manier met mij zult verbinden.  Als u wilt chatten via zoom of telefoon of misschien zelfs een virtuele of live ontmoeting wilt organiseren, laat het me dan weten.  Ik zal doen wat ik kan om het mogelijk te maken.  En zodra vliegreizen tussen uw land en Israël mogelijk zijn, hoop ik dat u op bezoek komt, met een groep of op eigen gelegenheid.  Laten we hopen en bidden dat we elkaar weer de hand kunnen schudden, hier in Israël of in uw land, en de banden kunnen aanhalen die ons binden.  Moge G-d u bovenal zegenen met een goede gezondheid.

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras
Directeur

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot

https://www.christenenvoorisrael.nl/projecten/hartland-judea-en-samaria/