719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – FEBRUARI 2021

Beste vrienden,

Terwijl ik deze brief schrijf, bevindt Israël zich opnieuw in een strikte lock-down, met alleen vitale diensten open en kantoren die op afstand van de individuele werknemers thuis opereren. Bij CFOIC Heartland werken we allemaal vanuit huis, maar dankzij G-d kunnen we dankzij de moderne technologie volledig operatief blijven. Maar het is niet gemakkelijk geweest. Ik heb volwassen kinderen, dus ik hoef niet langer te jongleren met werk en moederlijke verantwoordelijkheden. Maar de andere drie leden van ons Israëlische kantoorteam, Shmuel, Shira en Maya, werken vanuit huis, zelfs als hun schoolgaande kinderen ook thuis zijn. Ze jongleren met hun CFOIC-verantwoordelijkheden door toezicht te houden op het schoolwerk van hun kinderen en de aanwezigheid van de ZOOM. Gelukkig zijn we allemaal flexibel en komt het wel goed.

Maar niet alle ouders en kinderen hebben zoveel geluk. We krijgen steeds meer meldingen van kinderen en tieners die echt last hebben van bijna een heel jaar schoolonderbreking. De meeste kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar zijn al maanden niet meer naar school geweest en worden via de zoom gedwongen om hun schoolwerk bij te benen. De kleuterschool en de jongste schoolgaande kinderen zijn een deel van de tijd weer op school geweest, maar net als ze weer in de routine komen, gaan de scholen weer dicht.  Zoveel van deze kinderen vallen door de mazen van het net.  Het ontbreekt de jongeren in het beste geval aan de volwassenheid om lang naar hun leerkrachten te luisteren of om hun huiswerk zelfstandig te maken. Als ze hun leerkrachten via een computerscherm ontmoeten, haken velen gewoon af. En zo veel tieners lijden onder de combinatie van isolement en gebrek aan structuur die vooral schadelijk is voor kinderen op een leeftijd waarop ze zoveel veranderingen meemaken en vaak de neiging hebben om zich uit te leven en in ernstige problemen te komen.

Een van de leerkrachten die ik sprak, deelde haar frustratie over het lesgeven in zwarte vierkanten op de computer, terwijl de meeste leerlingen ervoor kiezen om hun gezicht niet eens te laten zien; deze leerkrachten hebben geen idee of er een warm lichaam achter dat zwarte vierkant zit of dat de leerlingen net zijn ingelogd om het te laten lijken dat ze aanwezig zijn. Maar ze zijn volledig afwezig – van school, van het leven, van de verantwoordelijkheid. En dan zijn er nog de studenten die thuis geen computer hebben, of die één computer delen met meerdere broers en zussen.

De situatie heeft de crisisproporties bereikt. En ik wil u vragen ons te helpen met het antwoorden op deze groeiende nood. Ik heb onze nieuwste Heartland Highlight ingesloten, die het verhaal vertelt van slechts één regio in Judea waar er een grote behoefte is om tieners te helpen die tot de risicogroep behoren. En we verwachten dat deze behoefte zich de komende weken zal vermenigvuldigen. Ik hoop dat u ons kunt helpen deze tieners te helpen.mNu we het einde van de gezondheidscrisis naderen, beginnen we waarschijnlijk net met de nasleep ervan. Ik zou u zo dankbaar zijn voor alle steun die u ons op dit moment kunt bieden.

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras
Directeur

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot

https://www.christenenvoorisrael.nl/projecten/hartland-judea-en-samaria/