719-683-2041 Contact us

Nieuws uit het Heartland – Februari 2019

Beste  vrienden,

Een paar weken geleden nam ik de tijd om persoonlijk een aantal dorpen in Samaria te bezoeken om zo bijgepraat te worden over wat zij nodig hebben en om ut de eerste hand een idee te krijgen hoe uw steun hen geholpen heeft. Het was ook een prachtige gelegenheid om door de bergen te rijden waar ik zo van hou en om de leiders en gewone mensen te bezoeken die de hartslag vormen van ons land.

Ik begon de dag bij Hananel Durani, de burgemeester van Kedumim, Ik heb een speciale plek in mijn hart voor Kedumim sinds ik zo bevoorrecht was om een koud weekend in een tent op die plaats door te brengen toen het werd opgericht zo’n 43 jaar geleden. Vandaag de dag is Hananel ook de voorzitter van het bestuur van Yesha (Judea en Samaria) en hij bracht me op de hoogte niet alleen van de uitdagingen waar Kedumim voor gesteld is maar ook van belangrijke zaken die alle dorpen aangaan. En de zorgen die er zijn kunnen worden samengevat in één woord: veiligheid.

Net voor onze ontmoeting waren er een aantal terreuraanslagen geweest, allemaal in de regio Benjamin, in Samaria en allemaal met dodelijke gevolgen. Er was een tragisch schiet-incident op de weg waarbij Amichai en zijn vrouw Shira Ish Ran getroffen werden, vlak bij Ofra. En we huilden allemaal toen we hoorden dat zij hun baby daarbij verloren. Op miraculeuze wijze is Shira onlangs uit het ziekenhuis ontslagen en ze zit nu in een traject van revalidatie. Hananel vertelde mij wat voor een enorme veiligheidsriscio’s deze laatste golf van aanslagen betekent voor de gemeenschappen en hij vroeg me om hulp bij het vinden van fondsen om in Kedumim en in andere steden en dorpen veiligheidscamera’s te installeren. En inderdaad, we hebben de laatste weken veel verzoeken voor camera’s ontvangen alsook voor andere vitale materiaal voor bescherming.

Toen de dag vorderde, bezocht ik Havot Yaïr, een kleine nederzetting net over de Kana-vallei niet ver van Karnei Shomron. Het is in een paar jaar gegroeid van een paar gezinnen tot bijna honderd gezinnen. Ze genieten daar van een prachtig uitzicht op de berg van Samaria, maar ook zij zijn kwetsbaar voor terrorisme. Zij vroegen om hulp om walkie-talkies aan te schaffen voor hun team dat zorgt voor de veiligheid. En in Leshem hoorde ik hoe de recente giften voor communicatie-materieel hun dorp zo veel veiliger had gemaakt dan voorheen. Aan het einde van de dag sprak ik met de burgemeester van Karnei Shomron Yigal Lahav, die sprak over de behoefte aan aanvullende spullen voor bescherming.

En dat was dan nog maar één dag. Ik was getuige geweest van zoveel optimisme, zoveel groei en zoveel potentieel in elk dorp dat ik die dag bezocht. Maar ik hoorde ook van dreiging, voelde de angst en deelde de hoop dat wij hen zouden kunnen helpen om hen bescherming te bieden, om hen dat te geven waar zij zo dringend behoefte aan hebben.

Wilt u ons helpen om hen te helpen? Wilt u ons de gaven geven die ervoor kunnen zorgen dat de mensen in Judea en Samaria zich beschermd weten? Dir is de kans om werkelijk een verschil te maken – Dank u wel en moge de Here u zegenen.

Hoogachtend,


Sondra Oster Baras

Directeur