719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – November 2022

                                                        Een tijd om te danken

November is een periode van dankbaarheid en oogst. We hebben net de Sukkot-vakantie achter de rug, het Loofhuttenfeest, het Bijbelse feest om het einde van de oogst te vieren – de laatste verzameling van het fruit en de druiven, het slot van de tarweoogst, en de laatste voorbereidingen voor de winter. Op het Loofhuttenfeest bidden wij om regen en in november beginnen wij vooruit te lopen op het regenseizoen, in de hoop en het gebed dat het winterseizoen overvloedig zal zijn en een succesvolle oogst in de volgende lente en zomer mogelijk zal maken.

Amerikanen vieren in november ‘Thanksgiving’, een herdenking van het oorspronkelijke oogstfeest toen de Europese kolonisten in de Nieuwe Wereld hun eerste oogst binnenhaalden en G-d dankten voor Zijn overvloed. In Canada en sommige Europese landen worden soortgelijke Thanksgiving-feesten gevierd, altijd in de herfst en altijd om de overvloed van de oogst te herdenken. Tegenwoordig, nu de meeste burgers van industriële samenlevingen minder persoonlijk verbonden zijn met de landbouw, is Dankzegging een tijd geworden om na te denken over de zegeningen die wij allen in het afgelopen jaar hebben ontvangen en om G-d te danken voor Zijn zegeningen over ons.

In de geest van Dankzegging wil ik ieder van u persoonlijk bedanken voor alles wat u hebt gedaan voor mij persoonlijk en voor mijn volk in Israël en in het bijzonder die in Judea en Samaria. Ik wil u bedanken voor uw gebeden en uw bemoedigende woorden en brieven. Ik wil u bedanken voor uw financiële steun waardoor wij dit jaar zoveel mensen en gemeenschappen in nood hebben kunnen zegenen. Ik wil u bedanken dat u mij en de rest van het CFOIC Heartland team hebt ontvangen in uw kerken, huizen en gemeenschapscentra, terwijl we naar vele landen reisden om u onze boodschappen te brengen. En nu de COVID-beperkingen zijn afgelopen, zullen we Godzijdank nog uitgebreider gaan reizen: in Azië en Europa, naast Noord-Amerika en Australië. Ik hoop u in de komende maanden persoonlijk te kunnen ontmoeten.

Laten we, nu we allemaal getuige zijn van de wisseling van de seizoenen, samen een gebed van dank tot G-d richten voor alles wat Hij voor ieder van ons heeft gedaan. Maar laten we bovenal G-d danken voor alles wat Hij voor Israël heeft gedaan. Als ik me foto’s herinner van hoe dit land er in 1948 uitzag, en als ik terugdenk aan mijn eigen ervaringen in Israël vanaf 1973, kan ik echt zeggen dat het een wonder is dat we zover gekomen zijn. Ik knijp mezelf in de arm om mezelf eraan te herinneren dat dit geen droom is. Het is werkelijkheid. Maar de realiteit van Israël is altijd al een wonder geweest. Bedankt voor alles wat je hebt gedaan om deel uit te maken van dit alles.

 

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras

Directeur

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot