719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – Mei 2023

                                                Kracht vinden door tragedies                             

Het terrorisme neemt toe. We kunnen de terroristische aanslagen niet langer afdoen als willekeurige gewelddaden van eenzame terroristen die zonder richting handelen. Deze aanvallen worden georkestreerd door Hamas in Gaza, aangemoedigd door Iran en gecoördineerd door terroristische netwerken in het hele Midden-Oosten. In één nacht tijdens Pesach werden meer raketten op de Galilea afgevuurd dan ooit tevoren sinds 2006. Raketten werden afgevuurd vanuit Gaza, rellen braken uit op de Tempelberg en terroristen schieten en vermoorden overal in Israël onschuldige mensen.

Maar één aanval en één familie is ons bijgebleven. Op vrijdag 7 april, midden in de Pesach-vakantie, verliet de familie Dee Efrat om naar het noorden te reizen voor de vakantie. Ze reisden in twee auto’s – de vader, Leo, in een auto met twee dochters en een zoon, de moeder, Lucy, in een auto met nog eens twee dochters. Toen zij door de Jordaanvallei naar het noorden reden, zag een terrorist de auto van de moeder en maakte midden op de weg een u-bocht om een automatisch wapen te richten op de mooie vrouwen die van hun reis naar het noorden genoten. De twee dochters, Maya en Rena, waren op slag dood. Lucy was ernstig gewond en stierf enkele dagen later.

De familie Dee maakte negen jaar geleden Aliyah vanaf Londen. Leo is rabbi en leraar en ingenieur. Ze vestigden zich in Efrat, een grote stad in Judea waar veel nieuwe immigranten uit Engelstalige landen wonen. Bij hun aankomst in Efrat raakten ze onmiddellijk betrokken bij gemeenschapszaken. De meisjes deden vrijwilligerswerk bij plaatselijke initiatieven. De familie genoot van het wandelen in Israël.

Bewoners stonden langs de straten van Efrat en zwaaiden met Israëlische vlaggen om de familie te steunen toen de begrafenisstoet voorbij trok. Bij de twee begrafenissen, slechts enkele dagen na elkaar, omhelsden de vier overgebleven familieleden elkaar en huilden. En toen ik Leo zijn geloof in G-d en zijn hoop voor ons volk hoorde verklaren, inspireerde hij ons allen. Dit is een familie die elke dag een verschil maakt. Dit is een familie wiens kracht en innerlijke solidariteit werkelijk als een vuurtoren is voor ons allen.

In deze dagen van terreur van buitenaf en voortdurende demonstraties van binnenuit heeft de familie Dee ons kracht gegeven, om in onszelf te geloven en ons te verheugen in wat we hebben. Zij zijn geen familie die de schijnwerpers zocht, maar hun tragedie heeft hen in het centrum van onze huiskamers geplaatst. We willen hen graag troosten, maar uiteindelijk hebben ze ons gesterkt. En zij hebben ons herinnerd aan onze veerkracht en onze vasthoudendheid, voor ons geloof, voor ons land en voor ons volk. De natie Israël leeft! Am Yisrael Chai!

 

Met vriendelijke groet,

Sondra Oster Baras

Directeur

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot