719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – Mei 2022

                             Het vieren van Israëls  onafhankelijkheidsdag

 

Deze maand vieren we de 74e verjaardag van Israël. En hoewel ons land niet meer jong en nieuw is, blijft het wonder van zijn bestaan ons dagelijks bij. Wanneer we kijken naar de verschrikkelijke situatie in Oekraïne, en ons hart gaat uit naar de mensen daar, weten we dat de Oekraïense Joden op zijn minst een plaats hebben om naartoe te gaan. De natie Israël reikt de hand uit naar onze Oekraïense broeders en zusters en heet hen welkom thuis. Nog maar 80 jaar geleden hadden de Joden in Oekraïne of elders in Europa die luxe niet. Er was geen land dat hen welkom heette.

Als we zien waar Israël nu staat, is dat ook niets minder dan een wonder. We hebben het vaak over Israël als een start-up-natie en inderdaad, het aantal initiatieven, in hightech maar ook op andere gebieden, is verbazingwekkend, gezien de omvang van ons land en onze jeugd als moderne natie. Nog maar een paar weken geleden, toen we zagen hoe onze premier optrad als bemiddelaar tussen Rusland en Oekraïne, toen leiders van landen naar ons land keken voor hulp in deze vreselijke puinhoop, waren we met stomheid geslagen. Zo’n jonge en kwetsbare natie aan de ene kant, en toch in staat om de machtigste natie aan de andere kant bij te staan. Wie had zoiets kunnen dromen?

Onlangs hoorde ik op de radio een interview met een overlevende van de Holocaust die een vooraanstaand zakenleider in Israël is geworden. En hij merkte met trots op dat hij in zijn stoutste dromen, in het diepst van zijn wanhoop in Europa, nooit had kunnen dromen dat Israël een groot land en een thuis voor hem zou worden, laat staan dat hij zou slagen zoals hij deed.

Dit en nog veel meer herinnert ons dagelijks aan de wonderen waarvan wij elke dag van ons leven getuige zijn. Maar het grootste wonder is misschien wel dat wij dit hebben gedaan terwijl wij werden bedreigd met totale vernietiging door vijanden die ons omringden, vanaf het moment dat wij een staat werden. Het feit dat wij niet alleen hebben overleefd, maar zelfs hebben gefloreerd, is werkelijk wonderbaarlijk. Maar het is ook een bewijs van waar het in Israël altijd om heeft gedraaid – menselijke inspanningen gezegend door G-d. We hebben nooit op wonderen gewacht. We hebben ons beste beentje voor gezet, wetende dat we zonder G-ds tussenkomst zouden falen.

En dat is waar het bij CFOIC Heartland allemaal om draait. Als u ons werk steunt, neemt u deel aan de vervulling van de profetie door ons te helpen het bijbelse Heartland te vestigen. U wordt deel van de menselijke inspanning die G-d zegent. U wordt deel van het wonder. In 1967 waren er geen Joden in Judea en Samaria; in 2022 zijn dat er bijna een half miljoen. Dank G-d!

 

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras

Directeur

 

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot