719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – Maart 2023

                                              Wat we allen kunnen leren van de Sabbat                                     

Toen ik onlangs in de VS was, werd ik uitgenodigd om een Sabbat-diner te leiden bij een christelijke vriend thuis. Hoewel ik eerder sabbat-diners heb geleid op een doordeweekse dag, als een educatief programma, was dit de eerste keer dat ik daadwerkelijk een sabbat-diner leidde in een christelijk huis op Sabbat. En het was een ongelooflijke ervaring. De groep die die avond bijeen was gekomen, waren allemaal vrome christenen die van G-d, Israël en het Joodse volk houden. En ze waren zo nieuwsgierig naar Joodse gebruiken en interpretaties van de Bijbel. Daarom wilden ze deelnemen aan het Sabbat-diner.

Ik stak de kaarsen aan en sprak de zegen uit om de Sabbat in te luiden. Ik maakte kiddush, de zegening over de wijn en deed daarna de zegening over de twee challahs die ons herinnerde aan de dubbele portie manna die de kinderen van Israël elke sabbat in de woestijn ontvingen. We bespraken de betekenis van de Sabbat en ik deelde een gedachte uit de Thora portie, gericht op de ervaring van de openbaring bij Sinaï. We kletsten en aten en genoten van elkaars vriendschap.

Sommige mensen in de groep hebben zich voorgenomen om elke week Sabbat te vieren met een feestelijke maaltijd. Anderen vieren de Joodse feesten. Ik geloof dat de sabbat zoals wij die vieren een Joodse traditie is en ik denk niet dat christenen die hoeven te vieren. Maar ik geloof wel dat er zoveel te leren valt van de sabbatservaring. Een pauze van 24 uur nemen van het gewone leven, onze mobieltjes uitzetten, de dag wijden aan familie, gemeenschap en gebed is iets waar we allemaal van kunnen leren.

Maar buiten de boodschap van de sabbat bracht die avond mij een verbazingwekkend fenomeen van een andere soort. Christenen over de hele wereld zoeken Joden op en vragen ons naar ons leven, bestuderen de Bijbel met ons, bespreken G-ds beloften en profetieën en hoe die zich vandaag voor ons afspelen. Vijfentwintig jaar geleden begon ik CFOIC Heartland om christenen voor te lichten over de nederzettingenbeweging. Vandaag realiseer ik me dat we iets zijn begonnen dat veel belangrijker is dan dat. We komen samen op manieren die we ons nooit eerder hadden kunnen voorstellen. G-d moet zeker tevreden zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

Sondra Oster Baras

Directeur

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot