719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – Juni 2023

                                              De betekening van Shavuot/Pinksteren                       

We hebben zojuist ´Sjavoeot´ gevierd, Pinksteren, waarmee de Openbaring bij Sinaï wordt gemarkeerd, precies zeven weken na Pesach. In veel opzichten wordt het beschouwd als een aanvulling op Pesach, een herinnering dat de Exodus slechts het begin van het verhaal was. G-d verloste ons niet uit de slavernij om ons los te laten in een wereld van anarchie en onbeperkte vrijheid. Veeleer bevrijdde Hij ons van de wrede Farao om ons een ware, rechtvaardige en rechtvaardige meester te geven – de G-d van Israël. En het is op de berg Sinaï dat we G-d kroonden als onze Koning – toen we verklaarden dat wat G-d ons ook zou bevelen, we zouden gehoorzamen. (Exodus 19:8).

Het is deze relatie tussen G-d en de natie Israël die ons als volk definieert sinds de Sinaï. Er is een prachtige midrasj die ons vertelt dat alle zielen van Israël door de generaties heen bij Sinaï stonden en G-ds woord aanvaardden. Voor mij betekent dit de eeuwigheid van onze relatie met G-d. Eeuwenlang waren christenen ervan overtuigd dat G-d Zijn relatie met ons had verbroken. Tegenwoordig begrijpen zoveel christenen dat dat een slechte leer is, onmogelijk te verzoenen met de trouw van G-d.

Elk jaar bestuderen Joden de Thora, de Bijbel, zijn commentaren en aanverwante geschriften, de hele nacht door op Sjavoeot. Hoewel ik een beetje de leeftijd voorbij ben om de hele nacht op te blijven, gaan mijn man en ik wel naar de late avondlessen, waarbij we erin slagen wakker te blijven tot ongeveer 1 uur ‘s nachts. De straten zijn vol met mensen van alle leeftijden, die naar en van de verschillende synagogen lopen waar de hele nacht lessen worden gehouden. Sommige lessen worden bij particulieren thuis gehouden. Anderen studeren in kleine groepen of alleen, thuis of in de studiezalen van de synagogen. Het is een verbazingwekkend gezicht om te zien – de liefde voor G-ds woord die we die nacht uiten.

Door G-d tot onze Koning te verklaren, drukken we onze overtuiging uit dat Hij alleen ons leven regeert. We doen ons best om Zijn wegen te volgen en dat is niet altijd gemakkelijk. Soms maakt persoonlijke tragedie het moeilijk om de rechtvaardigheid van Zijn wegen te begrijpen. Maar we vinden troost in de wetenschap dat we niet alles kunnen begrijpen, dat G-d boven ons staat als de alwetende, alles begrijpende G-d van Israël, die ook onze Vader is. We hoeven het niet te begrijpen. Er is troost in de wetenschap dat we ons gewoon kunnen onderwerpen, en onze vragen, onze hoop en gebeden kunnen loslaten aan G-d.

We beleven vandaag verontrustende tijden in Israël. Ik kan niet beginnen te begrijpen hoe het allemaal zal aflopen. Maar ik weet dat G-d ons zal blijven zegenen. Ik weet ook dat Hij van ons verwacht dat we doen wat we weten dat juist en waar is – Zijn woord volgen, ons volk en onze medemensen liefhebben, en Zijn land bewonen. G-d zal zeker voor de rest zorgen.

Met vriendelijke groet,

Sondra Oster Baras

Directeur

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot