719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – Juli 2023

                                          Ons gezin – onze identiteit en onze kracht           

Overal waar ik kom en telkens wanneer ik een aantal van onze christelijke vrienden ontmoet, is de nieuwe progressieve agenda een belangrijk gespreksonderwerp. Ik geloof niet dat ik overdrijf als ik zeg dat dit een van de grootste bedreigingen is geworden voor waarden die eeuwenlang in ere zijn gehouden door mensen die zichzelf zien als onderdeel van de joods-christelijke wereld.

Israël is een van de meest gezinsgerichte landen ter wereld. In de meeste westerse landen daalt het geboortecijfer gestaag tot ver onder het vervangingsniveau. In Israël blijft het geboortecijfer stabiel en blijft het in sommige sectoren stijgen. Het is bekend dat religieuze gezinnen in Israël veel kinderen krijgen, maar tegenwoordig krijgen zelfs seculiere gezinnen minstens drie kinderen, terwijl dat er een paar decennia geleden nog gemiddeld twee waren. Speeltuinen en speelcentra zijn openbare plaatsen in Israël, kinderopvang wordt door de overheid gefinancierd vanaf de leeftijd van drie maanden en moeders genieten zwangerschapsverlof, waardoor ze veel kinderen kunnen krijgen zonder bang te hoeven zijn om hun baan te verliezen.

In Judea en Samaria staat het gezin nog centraler dan in de rest van Israël. Jonge gezinnen verhuizen naar nieuwe wijken in Judea en Samaria in de wetenschap dat ze er veel andere jonge gezinnen zoals zij zullen aantreffen. Ouders weten dat ze gemakkelijk andere jonge ouders zullen vinden en bevriend zullen raken in de plaatselijke speeltuin. En synagogen zijn op zoveel manieren op gezinnen ingesteld. Kinderen worden gekoesterd in de synagoge en verwelkomd, zelfs als ze een beetje lawaai maken. En veel jonge gezinnen verhuizen terug naar de gemeenschappen waar ze zijn opgegroeid en genieten van de steun en de extra paar handen die grootouders graag bieden. Ik ben zelf grootouder en ik kan getuigen van de geweldige vreugde die ik voel als mijn kleinkinderen uit de buurt op bezoek komen – ons huis is in zoveel opzichten hun thuis weg van huis.

En zo hoort het ook. Onze families sterken ons. Ze verankeren ons in onze identiteit en in ons geloof. Het is geen toeval dat de Bijbel opent met Genesis, dat een boek is over families, en in het bijzonder over de eerste familie van Israël, die de natie Israël wordt. Laten we dit in gedachten houden als we de veranderende wereld om ons heen bekijken. Laten we naar binnen kijken en onze eigen families versterken. En ik wil je uitnodigen om je op een meer diepgaande manier met ons, het Volk Israël, te verbinden. Bezoek ons en ervaar het gezinsleven dat onze gemeenschappen doordringt. Verbind je met ons terwijl we voor onze kinderen zorgen en betere ruimtes voor hen creëren om op te groeien en zich te ontwikkelen, gevoed door Bijbelse waarden en een sterke, op de Bijbel gebaseerde gemeenschap. We kunnen misschien niet vechten tegen de aanval van progressieve waarden die ons omringen, maar we kunnen onze gezinnen misschien wel beschermen tegen die aanval.

 

Hoogachtend

Sondra Oster Baras

Directeur

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot