719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – August 2022

               Echte mensen kunnen waardevolle dingen bereiken ondanks politici

Een paar weken geleden waren er verkiezingen en sindsdien staat het nieuws bol van de politiek. Normaal gesproken volg ik elke nuance in de politiek met grote belangstelling. Maar de politieke situatie in Israël is zo krankzinnig geworden dat zelfs ik mijn interesse verlies. Ik denk dat de druppel die de emmer deed overlopen de aankondiging was dat Gidon Saar en Benny Gantz hun krachten zouden bundelen. Gidon Saar is rechts. Hij begon in de Likud en splitste zich daarna af van de Likud, zoals zoveel anderen die door Netanyahu slecht waren behandeld. Maar zelfs in deze vorige regering hielden hij en Bennett vast aan hun identiteit als rechtse leiders. Maar Gantz is links. Als minister van Defensie heeft hij echte schade toegebracht aan de nederzettingenbeweging. Het enige wat deze twee mannen gemeen hebben is hun antipathie voor Netanyahu. Is dat een basis voor politieke samenwerking? Is dat een basis voor beslissingen van kiezers?

Helaas, zoals u in de bijgevoegde nieuwsbrief (dit keer in het Engels) kunt zien, is de Israëlische politiek verslechterd en is het onmogelijk om uit te vinden op wie te stemmen. Hoewel ik mijn eigen kritiek op Netanyahu heb, maak ik mijn kiezersbeslissingen op basis van de kwesties. En Judea en Samaria is altijd een van de belangrijkste kwesties geweest waarmee ik rekening houd wanneer ik naar de stembus ga. Maar het is ook belangrijk voor mij om de geloofwaardigheid van een leider te beoordelen en zijn algemene leiderschapsstijl en zijn vermogen om het land te verenigen rond vitale Bijbelse principes. Vandaag is dat een onmogelijke opdracht.

Maar er komt goed nieuws uit Israël en dat is wat ik u vandaag kom vertellen. Lees het bijgevoegde Heartland en kom meer te weten over het Sadna programma dat verbazingwekkende successen boekt met kinderen met speciale behoeften, niet in de laatste plaats dankzij uw steun. In Revava zijn bouwvakkers, terwijl ik deze brief schrijf, bezig met de bouw van een nieuwe wijk met pre-fab huizen om nieuwe immigranten uit Oekraïne op te nemen. Dankzij uw geweldige donaties installeren gemeenschappen in heel Judea en Samaria essentiële beveiligings- en bewakingsapparatuur.

Het volk van Israël is veel sterker, veel meer geëngageerd en veel meer op de Bijbel gebaseerd dan onze leiders. En via CFOIC Heartland, bent u in staat om in contact te komen met deze echte en verbazingwekkende mensen. Vergeet de politici. We kunnen zoveel bereiken door alleen maar Bijbelse doelen te stellen en ons daaraan te houden. Dank u voor uw samenwerking met ons in deze belangrijke onderneming gedurende al die jaren. Samen kunnen we zorgen voor een sterk en op de Bijbel gebaseerd Israël.

 

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras

Directeur

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot