719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – Februari 2023

                                              We kunnen optimistisch zijn                                       

We hebben een nieuwe Israëlische regering en dat is een goede zaak. Samengesteld uit partijen met dezelfde opvattingen over politieke kwesties, gaan de meeste mensen ervan uit dat zij erin zal slagen het grootste deel, zo niet de gehele geplande termijn van iets meer dan vier jaar te regeren. En dat is een opluchting. Stabiliteit is erg belangrijk voor elk land, en na meer dan drie jaar van instabiele regeringen hopen we dat deze regering lang genoeg aan de macht blijft om dingen voor elkaar te krijgen.

Ik ben vooral bemoedigd door enkele verklaringen van ministers over Judea en Samaria. Ons is beloofd dat er meer zal worden geïnvesteerd in het toerisme in Judea en Samaria en in wegen en andere vitale infrastructuur in ons gebied. Ministers hebben beloofd de jonge pioniersgemeenschappen, die vreselijk hebben geleden onder het gebrek aan officiële erkenning, definitief te erkennen. Door deze erkenning zullen zij de beschikking krijgen over een goede infrastructuur en de mogelijkheid om overheidsfinanciering te ontvangen voor essentiële diensten. Ministers van de regering hebben ook beloofd alle illegale Arabische bouwactiviteiten stop te zetten, die royaal worden gefinancierd door de Palestijnse Autoriteit en de Europese Unie, met het uitdrukkelijke doel de uitbreiding van Joodse gemeenschappen in gebied C – dat deel van Judea en Samaria dat krachtens de Oslo-akkoorden uitdrukkelijk onder Israëlische jurisdictie blijft – te verhinderen.

Ik woon al meer dan 35 jaar in Judea en Samaria. Ik heb regeringen zien komen en gaan. Ik heb de verschrikkingen van Oslo en de oprichting van de Palestijnse Autoriteit meegemaakt, die ons leven hebben veranderd en alles wat we hier hebben opgebouwd dreigden te vernietigen. Ik ben naar dit gebied verhuisd toen er minder dan 100.000 Joden woonden. Nu zijn er meer dan een half miljoen. Ik was getuige van regeringen die voor ons juichten en van regeringen die gif tegen ons spuwden. Maar ik heb twee dingen geleerd: Niemand komt ooit alles na wat hij belooft en sterke initiatieven aan de basis kunnen regeringen compenseren die hun beloften niet nakomen.

Beste vrienden, deze lessen resoneren vandaag meer dan ooit tevoren. Als ik terugkijk op alles wat we via CFOIC Heartland hebben bereikt, op alle gemeenschappen die u hebt geholpen en op alle essentiële behoeften waarin we hebben kunnen voorzien, weet ik dat we ongeacht de regering door zullen gaan. Als de regering haar beloften nakomt, zal het allemaal veel gemakkelijker worden. Maar met u aan mijn zijde heb ik er alle vertrouwen in dat wij de gaten zullen blijven dichten en ervoor zullen zorgen dat de geweldige pioniers van het Bijbelse Israël het land zullen blijven bewonen en de verdere ontwikkeling ervan zullen verzekeren.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Sondra Oster Baras

Directeur

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot