719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – April 2022

Pionierende gemeenschappen van Israel

Onlangs bracht ik een dag door in de heuvels van Hebron, waar ik gemeenschappen bezocht waar ik nog nooit geweest was. Twee van de gemeenschappen waren buitenposten van pioniers en nog niet wettelijk erkend als volwaardige gemeenschappen. Deze gemeenschappen, die op geïsoleerde, winderige heuveltoppen liggen, zijn gesticht door toegewijde zionisten die er vast van overtuigd zijn dat hun aanwezigheid op deze heuveltoppen een verschil zal maken. Dat zij, ondanks de uitdagingen waarmee zij dagelijks worden geconfronteerd, G-ds beloften vervullen en ons allen dichter bij de verlossing brengen. En ik moet zeggen dat ze groot gelijk hebben. Zij zijn zo belangrijk voor de nederzettingenbeweging in het bijzonder en voor de natie Israël in zijn geheel.

Het verhaal van Avigayil zegt alles. Aan de vooravond van Yom Kippur, de Grote Verzoendag, in 2001, verzamelde een jongeman een paar vrienden en zij parkeerden een oude bus op een lege heuveltop en noemden die hun thuis. Geleidelijk aan sloten anderen zich bij hen aan. Een paar stacaravans werden naar de heuveltop vervoerd, een generator zorgde voor tijdelijke elektriciteit, een tractor ploegde een tijdelijke toegangsweg, en het leven op Avigayil begon. Gelegen aan de overkant van de weg van het Bijbelse Maon, waar het Bijbelse Avigayil ooit woonde, werden de jonge mensen die deze nieuwe gemeenschap stichtten geïnspireerd door G-ds Bijbelse beloften om hun deel te doen in het vestigen van het Land Israël.

Vandaag de dag wordt Avigayil nog steeds geconfronteerd met uitdagingen die uniek zijn voor de jongere gemeenschappen van Judea en Samaria. Hun elektriciteit is nog steeds beperkt en de gezinnen laten om beurten hun wasmachines draaien en hun kachels branden. Maar er is een geest in deze gemeenschappen die aanstekelijk werkt. Elke man, vrouw en kind van Avigayil weet waarom ze op die heuveltop zijn. Ze weten dat hun aanwezigheid van strategisch belang is voor Israël. En ze weten dat ze G-ds woord volgen in elk klein aspect van hun leven.

Het verhaal van Avigayil is het verhaal van vele soortgelijke gemeenschappen. En het is het verhaal van de meeste dorpen toen ze voor het eerst begonnen, sommige meer dan 40 jaar geleden. Maar we zijn dagelijks getuige van de zegeningen die G-d ons heeft geschonken als onze gemeenschappen groeien, als families nieuwe baby’s krijgen en hun kinderen opvoeden in geloof en liefde, als oudere burgers die deze gemeenschappen hebben gesticht nu achterover kunnen leunen en de voldoening voelen van een droom die is uitgekomen.

Natuurlijk zijn niet alle dromen uitgekomen. En er is nog veel te doen. Maar met uw hulp, zullen we zegevieren. We zijn vastbesloten. We hebben vertrouwen. En we zullen niet opgeven. Dank u voor uw samenwerking met ons in het grootste avontuur van het Joodse volk in de moderne tijd. Dank u voor uw steun aan de mensen van Judea en Samaria.

 

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras

Directeur

 

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot