719-683-2041 Contact us

Newsletters

Dezember 2012

während Christen auf der ganzen Welt sich darauf vorbereiten, die Geburt unseres Erlösers zu feiern, stehen die Menschen in Israel, wo unser Erlöser geboren wurde, unter Beschuss. Innerhalb von wenigen Wochen wurde der Süden des Landes von Hunderten Raketen getroffen. Eine Million Zivilisten musste sich in Bunker zurückziehen und die israelische Regierung konnte ihre Zurückhaltung … Read more

December 2012

Terwijl christenen overal in de wereld zich voorbereiden om het feestvan de geboorte van hunHeiland te vieren, wordt het volk Israël, dat leeft in het land waar onze Zaligmaker is geboren, aangevallen. Honderden raketten hebben het zuidenvan Israël ineen paar weken tijd geraakt en ze hebben 1 miljoen burgers gedwongende schuilkelders inte gaan en de … Read more

Judea en Samaria – Meditatie Ds.Henk Poot November 2012

Ik zal hen tot één volk maken                                                    Ezechiël 37:22 Wat is het toch een bijzonder gebied, het hartland van Israël: de ruwe bergen van Samaria bedekt met olijfbomen en de … Read more

Good Overcomes Evil – December 18, 2012

It is just mind-boggling.  There is no other way to describe the horrific massacre of 6 year old children and their teachers that took place in the United States this past Friday.  I can only imagine how this has ripped apart Americans and especially the residents of that quiet Connecticut town.  Here in Israel, we … Read more