719-683-2041 Contact us

September 2012

De grote feesten zullen spoedig aanbreken en dat is altijd een goede tijd om stil te staan en te bidden. Rosh HaShana, het Joodse Nieuwjaar, begint op 18 september en weken daar aan vooraf maken we ons op voor de heiligste dagen van het jaar. Veel Joden staan erg vroeg op om deel te nemen aan de special gebedsdiensten voor het aanbreken van de morgen. Het is een tijd van beslissingen nemen en plannen maken voor het komende jaar. Het is een tijd ook om onze daden en plannen van het afgelopen jaar te evalueren en te kijken hoe dicht we bij het bereiken van onze doelstellingen kwamen.

Bij CFOIC Hartland, hebben zowel Joden als Christenen deze tijd van inkeer altijd gebruikt om onze organisatie tegen het licht te houden. Hebben we onze doelstellingen bereikt? Hebben we meer mensen bereikt metde boodschap van hetBijbelse Israël?

Als ik terugblik op dit jaar, heb ik het gevoel dat we de wereld op zoveel manieren hebben veranderd. Technologie is een groter deel van ons leven geworden dan ooit tevoren. Facebook, websites, youtube – woorden die ons nog maar een paar jaar geleden niets zeiden, hebben een grote plaats ingenomen aan onze horizon gedurende de laatste twaalf maanden. Zelfs ik, iemand van de oudere generatie, heb moeten toegeven dat al deze nieuwe zaken ons een onvergelijkbare mogelijkheid gegeven hebben om nieuwe mensen te bereiken met onze boodschap.

Onze uitdaging vandaag is om meer mensen aan te spreken om een manier die hen in staat stelt om onze boodschap snel en fundamenteel te begrijpen. Als een foto meer zegt dan duizend woorden, dan zegt een korte film meer dan duizend foto’s. Israël vecht al voor haar  leven sinds haar stichting meer dan 64 jaar geleden. Veel van die strijd speelt zich vandaag af op het front van de informatieverspreiding. Ende middelen van dezestrijd veranderen snel.

CFOIC Hartland is klaar om deze uitdaging aan te gaan. We willen nieuwe films produceren. We zijn klaar om duizenden te bereiken via Facebook en via onze website en hen zo binnen te brengen in onze CFOIC Hartland familie. We willen er zeker van zijn dat mensen overal in de wereld gehoord hebben van Judea en Samaria en begrijpen dat dit het hart is van het Bijbelse Israël.

Ik geloof dat dit mogelijk is. Maar om het uit te voeren, hebben we uw hulp nodig. We hebben u nodig om via Facebook onze brieven en films door te geven. We hebben u nodig om e-mail adressen door te geven van mensen waarvan u denkt dat zij ons material zouden moeten ontvangen. En we hebben uw voortdurende financiele steun nodig om zeker te zijn van het welslagen van onze missie. Als we allemaal samenwerken, dan kunnen we de wijze waarop mensen denken revolutionair veranderen. We kunnen echt een verschil maken!

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras
Directeur