719-683-2041 Contact us

Oktober 2012

Het nieuwe jaar is begonnen! De shofar heeft geklonken in de synagogue op Rosh Hashana, het Joodse Nieuwjaar en iedereen was bij elkaar om te bidden voor een mooi jaar. We loofden God, vroegen Hem om vergeving en beloofden om betere mensen te zijn het komende jaar. En dan, terwijl de laatste uren van de vastendag naar een einde gingen op Yom Kippoer, de Grote Verzoendag, luisterden we naar de slot-toon van de Shofar en we omhelsden elkaar en wensten elkaar een voorspoedig jaar.

Maar net toen het Nieuwe Jaar zou beginnen, hoorden we van de verschrikkelijke tragedie die een gezin in Tekoa was overkomen. Een moeder van zeven kinderen was om het leven gekomen tijdens een auto-ongeluk net buiten het dorp. Twee jaar eerder was haar man plotseling gestorven aan een hartaanval. Deze kinderen waren opeens wezen. Terwijl ze de traditionele week van rouw hielden (shiva) maakten buren en vrienden zich grote zorgen over hoe zij de komende feestdagen zouden vieren.

Er was weinig wat men kon doen om vreugde in hun leven te brengen in de komende tijd van de Hoge Feesten, maar de buren begrepen dat zij dan in elk geval konden zirgen dat ze alles zouden hebben wat ze nodig hadden – eten op tafel en geld op de bank om de rekeningen en andere zaken te betalen. Een telefoontje van een lid van de gemeenteraad zorgde ervoor dat wij er in betrokken raakten. Binnen 24 uur konden we een cheque van enkele duizenden dollars aan de gemeenschap over dragen en we maakten duidelijk dat als ze nog iets nodig hadden, ze bij ons terecht konden.

Ik had dat geld natuurlijk niet in mijn eigen portomonnee, maar ik kon dit geldbedrag geven omdat u er voor ons bent geweest, al zoveel jaren. Ik schoot het geld voor, begon te bellen en vroeg vertrouwde giftgevers om te helpen, wat ze onmiddelijk deden.

CFOIC is niet zomaar een of andere liefdadige instelling. We zijn partners, eennetwork van vriendenen bekenden dat is opgebouwd aan de andere kant van de oceanen en rond heel de wereld, mensen die beloofd hebben om Israël te steunen. Als we u nodig hebben om uw stem te laten horen in de kerk en in uw omgeving voor Israël, dan doet u dat. En toen we moesten handelen en een arm gezin moesten helpen, was u er ook.

We geloven dat God naar ons ziet en onze daden beoordeelt als Hij bepaalt wat hoe ons leven er uit zal zien het komende jaar. Ik geloof dat toen God keek naarde sympathisanten van CFOICHartland in de dagen voor het Nieuwjaar, Hij verblijd was.

Dank u wel dat u er al deze jaren voor ons geweest bent. En dank u voor wat u vandaag voor ons doet.

Hoogachtend

Sondra Oster Baras
Directeur