719-683-2041 Contact us

June 2012

Ik ben net terug van een spreektour in de Verenigde Staten, in Ohio, Texas en Florida. In Columbus lanceerden we de eerste van hopelijk veel ‘Celebrate Israel!’-avonden. Een prachtige groep van vrijwilligers zette samen een programma op en Ari Abramowitz van LandofIsrael.com en ik waren de belangrijkste sprekers die avond. Het aanwezige publiek was warm en bijzonder geïnteresseerd en we hadden een geweldige tijd met elkaar.

In Lubbock, Texas, was een prachtig gezin gastheer en gastvrouw van een diner voor ongeveer 80 christenen uit de buur dat hen in staat stelde kennis te maken met CFOIC Heartland en supporters te worden van ons werk. Mijn andere spreekbeurten waren in kerken of gewoon bij mensen thuis,soms georganiseerd door individuele CFOIC Heartland-supporters of soms bij hun voorgangers. Al die samenkomsten werden bijgewoond door mensen die van Israel houden en die wegen zoeken om meer te weten te komen en meer betrokken te raken bij wat er vandaag de dag in mijn Land gebeurt.

De uitdaging blijft om steeds meer mensen te bereiken. In sommige streken blijft de groep van Israelsupporters al decennia ongeveer hetzelfde, soms zijn mannen en vrouwen een stuk ouder en minder actief geworden dan ze eerst waren. In andere streken zijn de actievelingen gefrustreerd dat ze niet meer nieuwe belangstellenden bereiken, dat de jongeren niet dezelfde interesse hebben als de ouderen. En overall waar ik kwam,deelden mensen met mij hun zorgen over de pro-Palestijnse propaganda die ook de kerken bereikt. Dat baart ons natuurlijk zorgen.

Dit is een uitdaging die we samen onder ogen moeten zien als we de boodschap over Bijbels Israel willen bekendmaken buiten onze kringen. We hebben onlangs een onderwijsprogramma gelanceerd dat filmpjes bevat die geschikter zijn voor een jonger publiek. Ze zullen verspreid worden op het internet en via social media en we hopen dat dit een grote impact zal hebben .Maar ook keren we ons tot u,onze trouwe supporters en vrienden, om ons te helpen in deze spannende tijd. Ik zal in juli in de Verenigde Staten zijn, in september in Engeland en in november in Nederland. Ik hoop naar Australie te gaan begin volgend jaar.Ons Amerikaanse kantoor werkt met gew;ldige voorgangers en docenten die ons kunnen helpen nieuw publiek te bereiken in dat grote en belangrijke land. Maar we hebben uw hulp in uw eigen land nodig!

Ik richt me tot u met een persoonlijke verzoek. Als er mensen in uw netwerk zijn die onze boodschap zouden moeten horen, denk er dan eens overna hen met CFOIC Heartland in aanraking te brengen.Stuur ons hun namen, adressen en emailadressen en wij sturen hen informatie. Of beleg een avond thuis of elders met een CFOIC Heartland-vertegenwoordiger, vraag uw voorganger om iemand over CFOICHeartland te laten spreken, of vorm een werkgroep en bereid met elkaar een ‘Çelebrate Israel!’avond voor.
Als we er samen aan werken,dan kunnen we het verschil maken, daar ben ik zeker van.

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras
directeur