719-683-2041 Contact us

Juli 2012

Terwijl ik deze brief aan het schrijven ben, ben ik bezig met de voorbereidingen voor mijn aanstaande bezoek aan de Verenigde Staten. Ik hoop er te spreken tijdens bijeenkomsten van CFOIC in New York, Oklahoma, Texas en Massachusettes en ik zal de jaarlijkse CUFI conferentie in Washington, D.C, bij wonen. Het is een belangrijk moment om de VS te bezoeken, nu dit land zich opmaakt voor zijn nationale verkiezingen. Israël is voor veel Joden en christenen een belangrijk onderwerp in de Amerikaanse verkiezingscampagne en het is van vitaal belang als alle Amerikanen die liefde voor Israël hebben, het onderwerp Israël laten meewegen in hun keuze
Om deze reden is het bezoek deze zomer zwaarwegend. Het is van belang om degenen die om Israël geven te vertellen wat er op dit ogenblik in Israël en het Midden-Oosten gebeurt en hen tot kiezers te maken, die weten wat er speelt. Elk jaar brengt “Christenen verenigd voor Israël”(CUFI) verscheidene duizenden mensen naar Washington om te lobbyen bij het congress. De zaken waarbij Israël betrokken is zijn velerlei: Iran, de uitdagingen van de zogenaamde Arabische lente (die al gauw veranderd is in een diepe koude winter) en de voortdurende dreiging van terrorisme en geweld van de kant van onze Arabische buren. Sommige international leiders geven nog steeds aan dat Israël zich zou moeten terugtrekken uit Judea en Samaria, maar recente peilingen laten zien dat het Israëlische publiek daar in grote meerderheid tegen is, in elk geval voor dit ogenblik.
De dreiging van Iran is serieus, maar we moeten de voortdurende bedreiging van Israël door Hamas in Gaza niet over het hoofd zien en de verschillende terroristische groeperingen in Judea en Samaria, de Hezbollah in Libanon en de totale chaos in Syrië.  Het idée dat de vrede voor het grijpen ligt en dat het Palestijns-Israëlische conflict gemakkelijk kan worden opgelost is een mythe. Vastberadenheid en afschrikking is onze beste verdediging tegen deze dreigingen. Telkens maar roepen dat we ons moeten terugtrekken uit Judea en Samaria is een serieuze ondermijning van dit effect van afschrikking.
De boodschap is duidelijk. Judea en Samaria horen bij Israël en moeten voor altijd in handen blijven van Israël. Vredesregelingen moeten van deze realiteit uitgaan. En een stevige mening op dit punt zal de Israëlische afschrikking aan het front met Iran en anderen versterken.
Buiten de Verenigde Staten is uw stem zelfs nog belangrijker, omdat er zo weinig mensen zij die het iets kan schelen. Nu is het de tijd om achter ons, het volk van het Bijbelse Israël, te staan. Nu is het het moment om de mensen te steunen die tegen alles in vasthouden aan het Land.
Hoogachtend,
Sondra Baras
Director, Israel Office