719-683-2041 Contact us

Januari 2014

Weer een nieuw jaar! Het is ongelofelijk hoe snel de tijd gaat. Nu 2014 begint, starten we ons zeventiende jaar van CFOIC Hartland in Israël en ons negentiende jaar sinds de organisatie werd opgezet in Colorado. En sedert die tijd is er zoveel gebeurd en zoveel veranderd!

Toen ik voor het eerst het kantoor opende van CFOIC Hartland, was stond hele idee van christelijke.  Steun nog in zijn kinderschoenen. Heel weinig mensen in Israël waren zich bewust van het concept en bijna niemand had ooit gedacht aan de mogelijkheid van christelijke steun voor de gemeenschappen in Judea en Samaria. Maar vandaag de dag ziet het Israëlische publiek en zeker de inwoners van Judea en Samaria de omvang en het belang van de christelijke steun aan onze aanwezigheid in het hart van het Bijbelse Israël.

Een kort overzicht van een aantal recente artikelen in kranten en nieuwsbrieven in Israël in de laatste paar weken geeft een verbazingwekkend beeld van hoe dingen zijn veranderd. Vorige week stond er een achtergrondartikel in een nieuw blad, dat elke vrijdag verspreid wordt in plaatselijke synagoges in heel het land, dat inzoemde op het werk van CFOIC Hartland. Ten gevolge van dat artikel, belden mij verschillende hulp-organisaties op met de vraag of zij mogelijk ook konden profiteren van dergelijke christelijke steun. Dan was er dit weekeinde een hoofdartikel in de populaire Hebreeuws-talige krant, Makor Rishon, waarin ingegaan werd op de Israel Allies Foundation, de organisatie opgericht door Rabbi Benny Elon, die geleid heeft tot christelijke pro-Israel lobbies in het congres van de VS en in tal van parlementen in de hele wereld. Twintig jaar geleden was zoiets ondenkbaar.

Als directeur van het kantoor van CFOIC Hartland in Israël sinds zijn oprichting, voel ik mij bevoorrecht om deel uit te maken van deze beweging en om een belangrijke rol gespeeld te hebben bij zijn ontwikkeling. Maar hoewel onderwijs en inspiratie met betrekking tot Israël en enorm is toegenomen, valt er nog veel werk te doen. Er is echt een behoefte aan meer samenwerking tussen de verschillende organisaties, zodat we ons elk kunnen richten op waar we het best in zijn en anderen kunnen helpen het maximale uit hun werk te halen. Uiteindelijk moeten we er voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen achter Israël staan en effectief en praktisch datgene doen zodat de steun gehoord en gevoeld wordt. Of het nu een politieke inzet betreft of financiële steun of het organiseren van plaatselijke avonden en cursussen of om de boodschap kenbaar te maken via de sociale media, er is nog heel wat te doen en er zijn nog steeds niet genoeg handen om het werk allemaal aan te pakken.

Bedankt dat u er in al die jaren voor ons wilde zijn. Bedankt dat u uw handen in vriendschap en praktisch werk uitstrekte voor de goede zaak van Israël. Nu we een nieuw jaar beginnen, hoop ik dat het een jaar zal zijn vol belofte voor Israël en voor alle mensen van goede wil, waar zij ook wonen.

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras
Director