719-683-2041 Contact us

Januari 2012

Januari 2012

Kijkend naar het nieuws in Israël de afgelopen weken, voelen we ons als een eiland van rust omgeven door een grote instabiliteit. De menigten die de straten van Cairo innamen en hun verkiezingen kregen en de Moslimbroederschap die er met een aantal kleine andere islamistische partijen met de buit van door gingen. Een gevolg is dat ons leger aan onze zuidelijke grens in hoogste staat van alertheid is.   Khadaffi werd gevangen genomen en afgeslacht in Libië en het land is in verwarring. Gewelddadige rellen zijn een dagelijkse gebeurtenis in Syrië en elke morgen opent de krant met een nieuw bericht over het aantal doden van de vorige dag.

Onze recente viering van het Chanukafeest en de prachtige boodschap van deze feestdag zijn van bijzondere betekenis in deze kontekst. Meer dan 2000 jaar geleden namen de Syrische Grieken de macht over in Israël. legden de bevolking draconische wetten op, waaronder het verbod op Joodse religieuze geboden en ontwijdden de tempel in Jeruzalem met een heidense eredienst.  Onder de leiding van Judas de Makkabeeër, kwamen de Joden in opstand en versloegen hun vijanden. En zij ontstaken opnieuw de Menorah in de tempel, waarbij ze gebruik maakten van een klein restje olie dat op een wonderbaarlijke wijze acht dagen lang niet opraakte. Sinds die tijd, steken Joden in heel de wereld elke avond de menorah aan tijdens Chanuka. Tijdens het Chanukafeest spreken we dankzeggingen uit aan God voor het feit dat Hij machtigen overlevert in de handen van de zwakken. Het licht van de Menorah schijnt helder in elk Joods huis als een symbool van Joodse moed en geloof.

Maar net zoals het licht van de Menorah doordringt in de duisternis en een licht van hoop verspreidt voor degenen die op straat in het donker voorbijgaan, zo ook heeft de boodschap van Chanuka altijd hoop en afwijzing van wanhoop geboden voor hen die leven in angst en duisternis.Want ook al leefden de Joden lang geleden in een situatie van diepe ellende  en waren ze zo weinig in aantal ten opzichte van de Grieken, zij gaven de moed nooit op en met Gods hulp behaalden zij de overwinning. Het licht van de Menorah zendt de boodschap aan de vijanden van Israël uit, de eeuwen door, dat wij hen trotseren.

Op Chanuka en gedurende heel het jaar, blijven heeft Joodse volk trouw aan haar tradities en koppig in haar volhouden dat we inderdaad zullen winnen. We kunnen dat echter nooit alleen. We hebben de hulp van de volken nodig die de boodschap van Chanuka verstaan en we hebben de hulp nodig van God om ons te bewaren en te leiden met Zijn wonderen en Zijn wijsheid als we navigeren door de gevaren die ons vandaag bedreigen, net zoals de Grieken dat eeuwen geleden deden.  Dank u voor uw hulp om de boodschap van de lichten van Chanukka te verspreiden.

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras
Directeur