719-683-2041 Contact us

Augustus 2012

Een paar weken geleden overhandigde voormalig lid van het Israelische Hooggerechtshof Edmond Levy een rapport aan Premier Benyamin Nethanyahu. Edmond Levy was aangesteld door Nethanyahu om een commissie te vormen die onderzoek zou doen naar de zaken betreffende de legaliteit van de Israelische controle en ontwikkeling van Judea en Samaria. De commissie bestond uit hoog gekwalificeerde mensen en luisterde naar getuigenissen en las rapporten van juristen van internationale statuur. Hun conclusie was belangrijk en duidelijk- Israel had het volste recht om dorpen te bouwen in Judea en Samaria, Joden hadden hadden alle recht om te wonen in Judea en Samaria, en de wettelijke claim op het gebied is goed gefundeerd in internationaal recht.

De wettelijke basis voor deze rechten zijn niet nieuw. In feite hebben we al heel lang een fascinerend artikel over dit onderwerp op onze website, al meer dan 20 jaar geleden geschreven door Eugene Rostow, internationaal geleerde en vroegere ondersecretaris van Buitenlandse Zaken van de VS. Natuurlijk, door Rostow’s mening dat de zogeheten settlements legaal zijn, heeft de VS nooit beweerd dat ze illegaal zijn. De VS heeft zich wel tegen de settlements verzet maar heeft nooit hun legaliteit betwijfeld.

Het belang van dit rapport kan niet worden onderschat. De Israelische regering zal hopelijk de volle waarde van haar conclusies accepteren en het regeringsbeleid ten aanzien van outposts en de uitbreiding van bestaande dorpen vervolgens aanpassen.

Op international niveau zal de Israelische regering nu een recent ontwikkelde wettelijke visie hebben die haar uitspraken steviger en zelfverzekerder in haar beweringen over het Joodse recht op het land.

Voor diegenen onder ons die al lang heel verzekerd waren van onze rechten, in het bijzonder gebaseerd op onze Bijbelse rechten, verandert dit rapport niet veel. Maar het geeft ons nog een extra argument om te gebruiken wanneer men over onze steun aan het vestigen van Joodse dorpen vragen stelt . En het is van groot belang dat we initiatieven nemen om het voor dat recht op te nemen.

Als u CFOIC Heartland steunt drukt u daarmee uw overtuiging uit dat Joden recht hebben op dit Land. En zij die in de international gemeenschap kennis nemen van onze activiteiten, kunnen zien dat onze steun elk jaar groeit. We moeten er alles aan doen om die steun te laten groeien – ons uitspreken tegenover politieke leiders, om vitale informatie te geven aan vrienden en familie door internet en oudere middelen, en we moeten doorgaan met het steunen van hen die het grootste verschil maken, de mensen van Judea en Samaria die het Land gaan bewonen. Elke stem telt. Iedere daad maakt een verschil. Moge God u zegenen voor wat u doet voor mijn volk.

Hoogachtend

Sondra Baras
Directeur