719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – DECEMBER 2019

Beste vrienden,

Irving Roth overleefde Auschwitz, een dodenmars en Buchenwald als tiener-ager, en ik was onlangs bevoorrecht om een weekend met hem en zijn vrouw door te brengen. Nu is hij een lieve en grappige 90-jarige man, die zijn ervaringen deelt in de hoop de wereld een betere plek te maken en ervoor te zorgen dat “nooit meer” veel meer is dan een slogan. Het was voor mij belangrijk dat mijn kinderen, 14, 12 en 9 jaar oud, de heer Roth zouden ontmoeten en zijn verhaal persoonlijk zouden horen. Ik wilde ervoor zorgen dat ze begrepen dat de Shoah geen fictie is en geen overdreven verhaal dat iemand verzonnen heeft. Het was een echte historische gebeurtenis die gebeurde met echte mensen, waarvan de enige misdaad was dat ze Joods waren. Ik besefte dat tegen de tijd dat ze mijn leeftijd zouden hebben, ze geen andere kans zouden hebben om een overlevende van de Holocaust te ontmoeten.

Toen ik met hem enige tijd doorbracht, werd ik vervuld met een nieuwe waardering voor zijn generatie. Ze kwamen ongelooflijke obstakels tegen en waren ooggetuige van zoveel wonderen. De natie van Israël werd gecreëerd op 15 mei 1948, slechts drie jaar na de bevrijding van de vernietigingskampen in Oost-Europa. Zoveel van de oorspronkelijke Israëlische pioniers waren overlevenden die nergens anders naartoe konden en geen huis hadden om terug te keren. Ze volgden het gebed en de droom van 2.000 jaar en keerden terug naar Zion. Ze richtten de moderne staat Israël op in hun oude thuisland, zoals God had beloofd.

Veel van diezelfde pioniers die de staat Israël oprichtten, accepteerden ook de uitdaging om Joodse gemeenschappen te bouwen in Judea en Samaria. Toen Israël de Zesdaagse oorlog in 1967 won en het bijbelse Hartland voor de eerste keer in 2.000 jaar weer onder Joodse controle kwam, konden ze niet werkloos aan de zijlijn blijven staan. Abigail, een 80-jarige Shoah-overlevende en oorspronkelijke oprichter van de Neve Zuf-Gemeenschap vertelde me, “We zullen niet hier gaan zitten en zeggen dat we ons deel hebben gedaan en dat iemand anders zich maar moet bekommeren om de dorre bergen van Judea en Samaria. Wij moeten nog meer doen. ” Ze pakten de mogelijkheid om de oude profetieën te vervullen en de bergen van Israël weer levend te zien worden, om de steden herbouwd te zien, en de straten vol met kinderen die lachen en spelen.

Vandaag vervullen deze zelfde pioniers nog een profetie: Zo zegt de Heere der Heirscharen: oude mannen en oude vrouwen zullen opnieuw in de straten van Jeruzalem zitten, elk met een stok in de hand vanwege de grote leeftijd. En de straten van de stad zullen vol zijn van jongens en meisjes die er spelen (Zach 8:4-5). Hitler deed alles wat hij kon om ervoor te zorgen dat dee profetie nooit zou worden vervuld, maar God verandert zijn woord nooit en hij houdt altijd zijn beloften. Vandaag vraag ik u om een gave te schenken om de oude bewoners te zegenen, zoals Abigail, die in Judea en Samaria woont. Alles wat u geeft, zal worden gebruikt om Zion op te bouwen, om kostbare ouderen te steunen en hen te bedanken voor alles wat ze hebben gedaan om het land voor de komende generaties te beschermen. Dank u bij voorbaat als u er met mij voor kiest om hen onvoorwaardelijk lief te hebben. Ik bid dat u en uw familie gezegende feestdagen zullen hebben vol verwondering, vreugde en herinneringen.

Gelukkige Chanoeka en een Gezegend Kerstfeest,

Kimberly Troup
Directeur, Bureau USA