719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – JUNI 2019

Beste vrienden,

De zomer is begonnen. De leerlingen van de Middeklbare school krijgen half juni vrij en die van de basisschool moeten nog even doorwerken tot eind juni. Maar het weer is al veranderd en de zomerzon schijnt heftig overal in Israël. Geen regen meer. Geen wolken meer en een heleboel hitte. Tijdens de maand juni vinden we de kinderen buiten op de speelplaatsen en aan het einde van de middag in het zwembad. Als de school eenmaal over is, zijn ze heel de dag buiten.

De meeste moeders in Israël werken – de meeste gezinnen hebben het inkomen van beide ouders nodig om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar dat betekent dat tijdens de zomermaanden de ouders moeite doen om een veilige en liefdevolle oplossing te vinden voor hun kinderen terwijl zij aan het werk zijn. Gedurende de eerste drie weken van Juli, hebben de jongste kinderen een dagkamp, die gesubsidieerd wordt door de overheid en die een groot deel van de dag dekt. Maar de rest van de zomer is het moeilijk. Voor hen die moeite hebben om rond te komen, is er gewoon geen geld voor betaalde opvang voor de kinderen. Grootmoeders kunnen best inspringen, maar een groot deel van hen werkt zelf nog. Het is kortom geen gemakkelijke tijd.

CFOIC-Hartland is benaderd door verscheidene dorpen om het hoofd te bieden aan de unieke problemen van de zomer. Zo is de sociale dienst van Samaria wanhopig op zoek naar fondsen voor opvang van kinderen uit arme gezinnen naast het geld wat door de overheid gegeven kan worden. Andere gemeenschappen vragen om hulp bij de bouw van speelplaatsen, het inrichten van jongerencentra en het financieren van programma’s voor de jeugd. Al deze voorzieningen zijn eigenlijk het hele jaar nodig maar toch wel in het bijzonder in de zomermaanden.

Ik herinner me de lange dagen van de zomer toen ik nog een kind was. Ik genoot van het luie gevoel bij het uitslapem, het gaan naa het zwembad en het lezen van boeken totdat mijn ogen op stokjes stonden. Maar mijn moeder was een onderwijzers en zij hoefde tijdens de zomer niet te werken, Ik was me niet bewist dat sommige moeders worstelden met de opvang van hun kinderen.

Als jonge moeder, herinner ik me de moeilijke dingen die op me afkwamen maar al te goed. Ik was verhuisd van de VS naar Israël en we hadden geen familie in het land die ons kon helpen met de kinderen tijdens de zomer. Mijn hele salaris ging op aan de opvang van de kinderen en dat was allemaal niet gemakkelijk.

Ik wil u vragen om met mij mee te doen om ervoor te zorgen dat de kinderen in Judea en Samaria kunnen genieten van een zorgenloze, luie zomer en dat hun ouders naar het werk kunnen gaan zonder zich zorgen te maken over de verligheid van hun kinderen. Met uw hulp kunnen we voorzieningen treffen, materiaal vinden en programma’s betalen die de lege uren van zoveel kinderen in Israël veranderen in prachtig, zinvol plezier. Wat zou dat voor ons allemaal een prachtige zomer zijn.

Hoogachtend

Sondra Oster Baras

Directeur