719-683-2041 Contact us

Juni 2017

Ik ben net teruggekomen van een korte reis naar de VS, waar ik donateurs heb opgezocht van ons werk en heb gesproken voor Joodse en Christelijke groepen in allerlei plaatsen, soms bijzonder afgelegen in Seattle, St. Louis en Florida. Het was een prachtige reis en het deed me eraan herinneren hoe blij we mogen zijn in Israel met zoveel loyale vrienden overal ter wereld. Ik ontmoette een hele bijzondere jonge vrouw die in haar eentje billboards had laten maken en op had laten hangen in allerlei grote steden in de VS waarop met behulp van een Facebookpagina steun aan Israel werd gepromoot. Ik ontmoette een andere vrouw die jarenlang in Bijbelstudies mensen onderwijs gaf over Israel.  Ieder van hen op hun eigen manier verspreidde deze goede boodschap onder de mensen die daaraan gehoor gaven.

 

Terwijl ik in de VS was, gingen bijna alle gesprekken vooral over de nieuwe Amerikaanse president en terwijl we best optimistisch waren over zijn relatie tot Israel, komen er elke dag toch steeds meer nieuwe vragen. Toen ik terug kwam in Israel waren de krantenkoppen gevuld met Trump’s goede ontmoeting met de Palestijnse leider Mahmoud Abbas en zijn nieuwe toewijding aan de Twee-Staten-oplossing. Een heel ander geluid dan de taal die hij daarvoor bezigde en de atmosfeer die hij creëerde toen Nethanyahu hem bezocht nadat hij net was gekozen tot president.

 

Nu ik deze brief schrijf kijken we uit naar de 50e verjaardag van de vereniging van Jeruzalem en de bevrijding van Judea en Samaria. En President Trump landt binnenkort in Israel temidden van al deze festiviteiten. Tegen de tijd dat u deze brief leest zult u wellicht al weten hoe dat bezoek is verlopen. Ik hoop en bid dat Trump zal worden geïnspireerd door Jeruzalem, dat hij iets proeft van onze  3000 jaar oude geschiedenis in dit land, en dat hij onze passie zal delen voor Israel , de passie waarmee zijn schoonzoon is opgegroeid sinds zijn jeugd. Als hij ons gehecht zijn aan dit land begrijpt, als hij kan begrijpen dat ons begin hier ligt in Judea en Samaria, in Sichem, Hebron en Jeruzalem, dat kan hij misschien begrijpen dat we dit gebied nooit kunnen verlaten.

 

Maar uiteindelijk is het niet president Trump die de toekomst van Israel beslist. Alleen twee partijen maken werkelijk een verschil in het bewonen van dit deel van het Land- de mensen van het volk Israel en de G’d van Israel. Als wij, het volk Israel, standvastig blijven in onze toewijding en in ons geloof, dan zal G’d ons zeker zegenen zoals Hij ook de afgelopen 50 jaar heeft gedaan. En u, onze christelijk vrienden, die ons sterke geloof in de waarheid van G’ds Woord delen – uw steun en gebeden kunnen een groot verschil maken.

Hoogachtend

 

Sondra Baras

Directeur