719-683-2041 Contact us

Augustus 2013

Een paar weken geleden kwamen duizenden mensen uit het hele land bij elkaar in Gush Etzion, in het hart van Judea voor de jaarlijkse week van intensieve Bijbelstudie. Ik volg deze seminars al meer dan tien jaar en ik ben altijd weer enthousiast om het grote aantal mensen te zien dat samen komt om de Bijbel te studeren. De beste leraars in Israël nemen deel aan deze verbazingwekkende week van geestelijke en intellectuele inspiratie en aan het einde van de week ben ik uitgeput maar ook opgewonden over hoeveel ik heb kunnen opsteken in één week.

Sommige lezingen hebben niet alleen bepaalde gedeelten van de Bijbel verduidelijkt, maar hebben ons ook een nieuwe kijk gegeven op de vragen waar onze eigen generatie mee te maken heeft. We bespraken de vragen waar profeten als Jeremia en Jesaja zich voor gesteld zagen toen zij koningen raad gaven of ze zich moesten verzetten tegen buitenlandse naties of juist aan hen moesten toegeven. Maar tenslotte was er ook een algemeen gevoelen bij alle Bijbelstudenten in heel Israël dat we in de tijden leven die waarover zoveel eeuwen geleden geprofeteerd is. Veel van onze Bijbelleraren sloten die week af met de wens dat we allen spoedig getuigen zouden zijn van de uiteindelijke verlossing.

Bijbelstudie met zo’n intensiteit en met zo’n realistische betekenis was voor een aantal jaren onmogelijk. Terwijl Joodse geleerden ondergedompeld waren in de studie van de Bijbel door de eeuwen heen werden ze op zoveel manieren toch belemmerd. Ze leefden niet in Israël en ze bevatten dus ook niet de letterlijke, fysieke werkelijkheid van de gebieden waar ze over spraken. En ze konden zich ook niet voorstellen hoe een soevereine Joodse staat er uit zou zien.

Vandaag de dag kunnen we met onze eigen ogen zien welke wonderen God voor zijn land en voor zijn volk gedaan heeft nu Hij ons verzameld heeft van de vier hoeken van de aarde. En toen we bij elkaar zaten en samen de Bijbel bestudeerden, jong en oud, nieuwe immigranten uit zoveel verschilleden landen en in Israël geboren Joden, deelden we allen het geloof en de tradities van onze voorvaderen samen met het nieuwe begrip van het Woord van God dat het wonen in Israël ons geschonken heeft.

De terugkeer van het Joodse volk naar het Land Israël en speciaal naar Judea en Samaria verbindt ons intens met een Bijbelse werkelijkheid die het verleden en het heden en verwachting en inzicht verbindt.

Nu u deelt in onze steun aan de mensen die zijn gaan wonen in het Bijbelse hart van Israël, bent u onderdeel van het grootste wonder van alle tijden, een wonder waar we elke dag getuige van zijn, elke dag!

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras
Directeur