719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – AUGUSTUS 2019

Beste vrienden,

Ik ben zojuist teruggekeerd van een twee-weekse reis in de Verenigde Staten. Ik ben mijn bezoek begonnen met het bijwonen van de jaarlijkse CUFI conferentie in Washington, die ik al jaren achtereen bezoek. Het is altijd weer heel bijzonder om hier bij te zijn: een samenkomst van christenen uit heel de VS, die liefde voor Israël hebben en meer willen weten over Israël. Er zijn zoveel mensen die een financieel offer gebracht hebben om hier aan deel te kunnen nemen. Ze moesten dure tickets kopen en kostbare kamers huren in de hotels in Washington DC en dat alles om hun liefde voor Israël te tonen.

Veel van de CFOIC-Hartland vrienden en supporters zijn er elk jaar aanwezig en ik neem mijn pet af voor hen. Momenteel heeft CUFI (Christians United for Israël, Christenen verenigd voor Israël) miljoenen leden, veel meer dan het aantal Joden dat in de VS woont. Als Israël ooit gesteund heeft op de Joodse Amerikanen die hun sterke steun voor Israël uitspraken in de zalen van het Congress, tegenwoordig is het zo dat de christenen die pro-Israël zijn een veel grotere invloed hebben, gezien hun grote aantal en dat is echt verbazingwekkend.

Maar CFOIC-Hartland laat een geluid horen dat niemand anders laat horen, een boodschap die van groot belang is voor christenen en voor politieke leiders in heel de wereld. Onze boodschap is een duidelijke en ferme stellingname als het gaat op Israëls recht op Judea en Samaria. En het is een boodschap die met kracht resoneert bij bijna alle christenen die achter Israël staan. Tijdens mijn reizen door de wereld, als ik deze boodschap breng aan christenen, waar ze ook maar wonen, wordt ik bemoedigd door de eenvoud van de recatie daarop. Voor christenen, voor u, behoort het land Israël bij het volk Israël omdat de G-d van Israël dat zo besloten heeft. En die overtuiging zegt alles en is genoeg voor iedereen van ons die volkomen geloof heeft in de G-d van Israël, of we nu christen of Jood zijn.

Door CFOIC-Hartland, heeft u de mogelijkheid om uw steun voor die boodschap te laten zien op een manier die andere christelijke zionistische organisaties niet kennen. Gelukkig is Christenen voor Israël al heel lang een trouw supporter van ons werk en we ehbben een lange en vruchtbare relatie met hen als resultaat. Door het werk van CFOIC-Hartland te steunen via CVI, lenigt u niet alleen de noden van de mensen in Judea en Samaria, maar laat u ook uw steun zien voor de Joodse aanwezigheid en bewoning van Judea en Samaria. Door Judea en Samaria te bezoeken toont u uw betrokkenheid, het zij door deel te nemen aan een van onze tours of door in uw eigen reis tijd in te ruimen voor een aantal bezoeken aan Judea en Samaria.

Dit is wat u zou kunnen doen om ons te helpen:

  • Steun CFOIC-Hartland via Christenen voor Israël.
  • Neem deel aan een reis die ook Judea en Samaria bezoekt
  • Stimuleer uw kerk om een avond van Christenen voor Israël te organiseren met een duidelijke boodschap over Judea en Samaria.

 Met uw hulp, staan we in verbinding met al die miljoenen christenen die achter Israël staan en maken we het mogelijk dat ze één stap verder gaan door de mensen die het hartland van het Bijbelse Israël bewonen te steunen. Moge de Heere u zegenen voor alles wat u doet voor het volk van Israël.

Hoogachtend.

Sondra Oster Baras
Directeur