719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – NOVEMBER 2020

Beste vrienden, 

We hebben net de Najaarsfeesten achter de rug, over het algemeen een tijd van spirituele verdieping en het versterken van de familieband.  Het was een tijd van bezinning en vreugde zoals altijd, maar het was vreemd genoeg anders vanwege de beperkingen en de sociale afstand die alles bepalen deze dagen.  We baden in kleine groepen in plaats van in de gebruikelijke grote synagogen, we hadden kleine familiemaaltijden in plaats van grote en we bleven thuis.  Een zeer rustige tijd.

Als ik uit deze periode kom en er op terugkijk, realiseer ik me echter dat zoveel van wat we deden en dachten rond COVID draaide.  We baden voor gezondheid, voor onszelf en voor de mensheid en we baden voor een terugkeer naar het normale.  We zijn zo ondergedompeld in de bedreigingen die de situatie met zich meebrengt, dat we ons niet altijd herinneren voor hoeveel we hebben om dankbaar voor te zijn.  En het is dit gevoel van waardering waar ik vandaag bij stil wil staan.  Ik ben dankbaar dat ik leef en gezond ben, dat ik niet ziek ben geweest bij COVID, dat mijn kinderen en kleinkinderen gezond zijn zoals de meeste van mijn buren en vrienden.  Ik ben dankbaar dat mijn man en ik en mijn kinderen allemaal werken, in tegenstelling tot zovelen die hun baan zijn kwijtgeraakt.  En ik ben dankbaar dat ik in Israël woon, waar we tussen goede mensen wonen die zoveel waarden delen – we kunnen op straathoeken bidden als de synagogegebouwen sluiten, omdat iedereen in mijn straat bidt.

Maar het is ook een tijd om u, onze dierbare vrienden, te bedanken.  Ik realiseer me dat dit een moeilijke tijd is voor ons allemaal.  Maar u bleef ons werk steunen in deze uitdagende tijd.  U had uw eigen zorgen en angsten en toch bent u nooit de behoeften vergeten van de mensen in Israël die op uw vrijgevigheid zijn gaan vertrouwen.

Ik bid dat G-d gezondheid zal schenken aan al zijn kinderen op deze prachtige aarde, dat Hij wijsheid en duidelijkheid zal brengen aan mensen die overal verdrinken in verwarring, dat Hij rust zal brengen te midden van de chaos, en dat Hij steun zal brengen aan hen die in wanhoop verkeren.  En moge G-d u de kracht en de middelen geven om door te gaan met het prachtige werk dat u doet, door middel van CFOIC Heartland.  We zijn echt gezegend door u.

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras
Directeur

1 thought on “NIEUWS UIT HET HEARTLAND – NOVEMBER 2020”

  1. Thank you Sondra.
    As a christian friend of Israel and the holy people, I wish you tulips and music also in the future!
    Sincerely,
    Kees

Comments are closed.