719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – MAART 2021

Beste vrienden,

Dit is een prachtige tijd van het jaar!  We hebben net Purim gevierd, die vreugdevolle feestdag gebaseerd op de wonderbaarlijke uitkomst van het Boek Esther.  In normale jaren verkleden we ons in fantastische kostuums, variërend van Bijbelse helden tot televisiesuperhelden, we bereiden snoeppakketten en geven die aan buren en vrienden, en we genieten van feestjes en grote feestmaaltijden.  En natuurlijk gaan we massaal naar de synagoge om het Boek Esther voorgelezen te horen worden, en prijzen we G-d voor zijn goedheid voor ons.

Dit jaar hoorden we het Boek Esther buiten of in kleine bijeenkomsten in particuliere huizen, we hadden kleine maaltijden met alleen directe familie en er waren geen feesten.  Het was niet deprimerend, maar het was zeker anders.  En de grote vraag die we nu hebben is of we in staat zullen zijn om grote familie seders te houden op Pesach of dat we, opnieuw, beperkt zullen zijn tot kleinere bijeenkomsten.

Een jaar geleden werd Israël getroffen door de COVID-pandemie en de enorme uitbraak van de ziekte hield rechtstreeks verband met de festiviteiten rond Purim.  Niemand besefte toen wat deze ziekte inhield en niemand kon zich voorstellen dat we een jaar later nog steeds met hetzelfde probleem te kampen zouden hebben. 

Maar wat is de essentie van deze twee feestdagen, Purim en Pesach, en welke boodschappen brengen zij ons vandaag?  Op Purim vieren we de redding van ons volk uit een wreed complot om onze hele natie te vernietigen, toen we zo’n 2.500 jaar geleden uit ons land werden verbannen en werden onderworpen aan de bevelen van de Perzen.  Op Pesach vieren we de redding van ons volk, toen G-d ons bevrijdde uit onze eerste ballingschap en ons voor de eerste keer naar het Land Israël bracht.  Pesach vertegenwoordigt ons begin als een volk met de verwachting van vrijheid en ons eigen land.  Purim vertegenwoordigt de gevaren van de ballingschap, een situatie die zich in de afgelopen 2000 jaar vele malen zou herhalen.

En toch zijn we vandaag terug in ons eigen land, in het Land Israël, in veel opzichten teruggrijpend op het wonder dat de Israëlische natie begroette toen zij onder Jozua voor het eerst het land binnentrok.  Maar deze keer zijn we teruggekomen na jaren van Purim-achtige ervaringen; we zijn wijzer, misschien zelfs cynischer, steeds voorzichtiger met betrekking tot wie we kunnen vertrouwen en wat we kunnen

Of we nu geconfronteerd worden met de uitdagingen van onze vijanden die blijven streven naar onze vernietiging, of met de uitdagingen van een pandemie die ons welzijn blijft bedreigen, we kunnen er zeker van zijn dat onze redding uiteindelijk uit één bron zal komen – de G-d van Israël, die over ons waakt en ons beschermt.  Wij zoeken onze vrienden en bondgenoten en u, onze dierbare vrienden, die zo kostbaar voor ons zijn.  Maar uiteindelijk komt alleen ware verlossing over ons wanneer onze vrienden zich verenigen met de G-d van Israël. Dank u dat u onze vrienden bent en dat u aandachtig luistert naar de boodschappen van G-d in deze moeilijke tijd.

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras
Directeur

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot

https://www.christenenvoorisrael.nl/projecten/hartland-judea-en-samaria/