719-683-2041 Contact us

Nieuws uit het Heartland – Januari 2019

Beste  vrienden,

Ik hoop dat u genoten heeft van alle feestelijkheden rond Nieuwjaar. Moge dit nieuwe jaar alleen maar het beste voor u en uw gezin brengen en moge u de zegeningen ontvangen die alleen G-d u kan schenken.

Als ik vooruitblik op dit nieuwe jaar, dan wordt ik enthousiast over sommige van de nieuwe projekten en ideeën die we hebben. We bereiken steeds meer en nieuwe mensen elke dag, nu we via de sociale media onze initiatieven tonen. Ik ben net teruggekomen van een serie spreekbeurten in Nederland waar ik de gast was van ‘Christenen voor Israël’ en waar ik zo hartelijk werd ontvangen.

En nu ben ik me aan het voorbereiden voor mijn negende bezoek aan Australië. Elke reis brengt me voor een nieuw publiek en onze familie van Australische supporters is aanzienlijk gegroeid. Tijdens mijn bezoek van het afgelopen jaar heb ik een bankrekening geopend in Australië en onze Australische donateurs hebben

nu de mogelijkheid om met een simpele handeling bij hun lokale bank een gift over te  maken voor CFOIC-Hartland.

Sinds jaren heeft Joy Heylen onvermoeibaar gewerkt om CFOIC-Hartland in Australië te promoten en zij is verantwoordelijk geweest voor de meeste samenkomsten en nieuwe mensen aan wie we door de jaren heen geïntroduceerd zijn. Uiteindelijk heeft Joy erin toegestemd om onze vertegenwoordiger te worden in Australië en sindsdien heeft ze haar pogingen verdubbeld om de boodschap over Samaria en Judea te verspreiden onder vrienden en bekenden alsook in het publieke domein.

Een van de zalen waar we ons op zullen richten het komende jaar is een uitbreiding van ons netwerk van actieve vrijwilligers. Die heerlijke individuen die onze ogen en oren zijn in hun eigen land, altijd weer met gevoelig voor mensen en kerken die misschien iets meer willen horen over Judea en Samaria.

Als u soms iets voor CFOIC-Hartland wilt doen? Wilt u misschien een groep naar Israël brengen en leiden met een speciale nadruk op Judea en Samaria? Wilt u misschien een avond organiseren waar ik kom spreken in uw kerk of dorp? Kent u mensen die naar Israël gaan en die u met ons in contact zou kunnen brengen? Het zijn maat een paar manieren waarop u CFOIC-Hartland kunt helpen in dit komende jaar. Ik zie er naar uit om met u samen te werken om ervoor te zorgen dat de boodschap over Judea en Samaria zoveel mogelijk mensen zal bereiken.

Moge G-d u rijkelijk zegen dit Nieuwe Jaar!

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras
Directeur