719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – AUGUSTUS 2020

Beste vriende,
Nu we de maand juli binnenkomen, kijken we uit naar een dramatische verandering in de status van Judea en Samaria — Israël is vast besloten om zijn soevereiniteit toe te passen op de Joodse gemeenschappen in dit centrale Bijbelse gebied! En hoewel dit een stap is waar we lang op hebben gehoopt en voor gebeden, staat het buiten kijf dat we op de korte termijn geconfronteerd zullen worden met bedreigingen en uitdagingen waar we op voorbereid moeten zijn.
De Palestijnse Autoriteit dreigt met een toename van het terrorisme als gevolg van deze stap. Jordanië zegt eraan te denken om het vredesverdrag met Israël te heroverwegen. En de leiders in Judea en Samaria hebben hun bezorgdheid geuit over het lot van zo’n vijftien kleine dorpen die wellicht meer geïsoleerd zijn dan voorheen.
Al meer dan twee decennia is CFOIC Heartland het belangrijkse middel geweest voor christenen om steun te geven aan de joodse gemeenschappen in Judea en Samaria. Dankzij u hebben de mensen in Judea en Samaria geprofiteerd van onderwijs en speciale onderwijsprogramma’s, parken en speeltuinen, en centra voor ouderen. Arme gezinnen hebben voedselbonnen en voedselpakketten ontvangen.
Uniek voor Judea en Samaria is de ingewikkelde veiligheidssituatie. Nogmaals, dankzij u en supporters als u worden al jaren geavanceerde camerasystemen, communicatiemiddelen en medische nooduitrusting geleverd aan dorpen in het hele gebied. En we hebben gedocumenteerd bewijs dat er daardoor levens zijn gered!
Maar in afwachting van de toegenomen uitdagingen die de soevereiniteit met zich mee zal brengen, richt ik me tot u om vandaag om dit keer nog meer steun te geven dan u al doet. We moeten de meest geïsoleerde gemeenschappen helpen door kinderen en kwetsbare gezinnen te steunen en door hun interne solidariteit en samenhang te versterken. En we moeten ervoor zorgen dat elke gemeenschap wordt beschermd, door hun de bewakings- en veiligheidsuitrusting te geven die ze het hardst nodig hebben.
Ik hoop dat ik op u kan rekenen om de mensen te helpen die door hun aanwezigheid in het land een uitbreiding van de soevereiniteit mogelijk hebben gemaakt. Meer dan 50 jaar lang hebben wij ons aan dit land vastgeklampt, terwijl de hele wereld onze aanwezigheid hier heeft veroordeeld. U kunt vandaag bij ons staan en uw solidariteit met onze zaak tonen. Uw gulle gift van vandaag om de gemeenschappen van Judea en Samaria te steunen zal het verschil maken.
Hoogachtend,
Sondra Oster Baras
Directeur