719-683-2041 Contact us

NIEUWS UIT HET HEARTLAND – September 2022

                                                     Een nieuw schooljaar

 September is aangebroken en de kinderen zijn allemaal weer naar school. In Israël beslaan de schoolvakanties de maanden juli en augustus, dus op 1 september gaat iedereen weer naar school.

Ik herinner me de eerste schooldag nog goed. Als kind kregen we meestal een nieuwe jurk voor de eerste schooldag en we waren allemaal zo opgewonden om onze vrienden weer te zien. Als moeder vond ik het altijd spannend om mijn kinderen op de eerste dag naar school te sturen – voor mij was het een mijlpaal, een manier om aan te geven dat elk kind een jaar ouder was, klaar voor grotere uitdagingen en op weg naar volwassenheid.

Vandaag, op 1 september, beginnen mijn kleinkinderen met school, crèche en kleuterschool. Ik ben er niet bij als ze het huis verlaten en naar school gaan, maar ik krijg altijd de foto’s – de frisgewassen kinderen met hun rugzakjes op hun rug, met een glimlach van oor tot oor, enthousiast om terug te keren naar een gestructureerde omgeving, die zo ontbrak tijdens de lange zomervakantie.

Maar dan vraag ik me af hoe de ouders van kinderen met speciale behoeften zich voelen als ze hun kinderen naar school sturen. Kunnen ook zij deze dag als een mijlpaal beschouwen of herinnert elk voorbijgaand jaar hen eraan dat terwijl hun andere kinderen vooruitgaan, leren lopen, praten, lezen, wiskundige vergelijkingen uitrekenen, opstellen schrijven en zich klaarmaken voor het eindexamen, hun kind met speciale behoeften achterblijft? Sommigen zullen nooit leren lopen, spreken of zinvolle relaties ontwikkelen. Terwijl deze ouders de tijd zien verstrijken, beginnen ze te begrijpen dat hun kinderen met speciale behoeften, zelfs als ze ouder worden, altijd hun hulp nodig zullen hebben. Ze zullen nooit echt volwassen worden.

Bij CFOIC Heartland doen we ons best om oplossingen te bieden voor kinderen met speciale behoeften van alle leeftijden – van peuter tot volwassene. Bij Gevaot en Heart of Benjamin profiteren jongvolwassenen van beschutte werkmogelijkheden en begeleid wonen voor volwassenen. Deze jongvolwassenen worden omringd door liefde. Gevaot is een gemeenschap waar mensen met speciale behoeften deel uitmaken van de gemeenschap en vaak wonen hun gezinnen er ook.

Dus vandaag, nu we ons verheugen over het begin van het nieuwe schooljaar, wil ik u vragen om een minuut te nemen en aan de ouders van kinderen met speciale behoeften te denken, voor hen te bidden, hen geduld, gemoedsrust en de moed toe te wensen die ze nodig hebben om een moeilijke toekomst tegemoet te gaan. En als u in staat bent hen te helpen, hoop ik dat u zult bijdragen aan de fantastische programma’s in Gevaot en Heart of Benjamin. Zij zijn werkelijk een straal van hoop en bemoediging voor deze gezinnen.

 

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras

Directeur

 

GIFTEN VOOR CFOIC VANUIT NEDERLAND

U kunt uw donaties voor CFOIC vanuit Nederland voortaan overmaken via gironummer NL29INGB0000004542 van Christenen voor Israel o.v.v. CFOIC, met als toevoeging : ‘vrije gift’ of het project, waar u uw gift voor bestemmen wilt. Regelmatig zullen uw donaties door het kantoor van ‘Christenen voor Israel-afdeling CFOIC’ doorgestuurd worden naar Israël.

Ds. Henk Poot